Welkom bij Thomas More Academie

PROFESSIONALISERING voor teams en onderwijsprofessionals

In een tijd waar scholen alle zeilen moeten bijzetten om iedere dag weer kwalitatief goed onderwijs voor haar leerlingen te realiseren, blijven we ruimte scheppen voor inspiratie, ontmoeting, bezinning en professionalisering. Juist in deze tijd. De ruimte krijgen en nemen om in verbinding te blijven met je hart voor het vak. Met de kinderen en je bezieling voor het onderwijs. En ook de mogelijkheden om je persoonlijke loopbaan gericht door te ontwikkelen. In aanloop op 2020-2021 hebben we hiertoe een geactualiseerd leerlandschap met opleidingen, workshops, cursussen, trainingen en andere inspirerende ontmoetingsmomenten samengesteld.

Start met zoeken naar een cursus/opleiding/workshop