Ga naar de inhoud

Onderwijs ontwerpen, didactiek en vakinhoud

Teamscholingstrajecten
Home » Cursussen » Verandermanagement in Daltononderwijs

Verandermanagement in Daltononderwijs

Ontwikkel je tot dalton leidinggevende vanuit het gedachtengoed van Helen Parkhurst en de Golden Circle van Simon Sinek. Daarbij gelden dezelfde principes als voor jouw team en de leerlingen op jullie school. Dus; wat je team al kan, moet jij niet doen. Maar hoe geef je dit vorm in de praktijk?
En hoe resoneert dit met jouw eigen visie op daltononderwijs? Word een leidinggevende zonder vrees, die al handelend durft te leren en dat steeds passender doet met het team en de leerlingen.Samen onderzoeken we wat de dalton ‘way of life’ betekent voor jouw dagelijks handelen, de keuzes die je maakt en de verantwoordelijkheden die je draagt. We onderzoeken op een inspirerende manier de oorsprong van daltononderwijs.

Je formuleert je persoonlijke leervragen, we doorgronden de dalton kernwaarden, doen onderzoek in de eigen praktijk en werken samen tijdens intervisiemomenten om je persoonlijke ontwikkeling als leidinggevende kracht bij te zetten.

Doel
Tijdens deze opleiding hanteren we het parallelliteitsprincipe. Van een daltonleerkracht verwacht je bepaalde kennis, vaardigheden en een specifieke houding ten aanzien van de leerlingen. Als je deze opleiding succesvol hebt doorlopen, mag van jou als dalton leidinggevende hetzelfde worden verwacht ten aanzien van het team.

Doelgroep
Schoolleiders, coördinatoren en intern begeleiders die werkzaam zijn op een daltonschool.

Inhoud
Samen onderzoeken we wat de dalton ‘way of life’ betekent voor jouw dagelijks handelen, de keuzes die je maakt en de verantwoordelijkheden die je draagt. We onderzoeken op een inspirerende manier de oorsprong van daltononderwijs. Zo wordt de visie van Helen Parkhurst zichtbaar, maar ook jouw eigen visie op daltononderwijs. Op basis daarvan formuleer je je persoonlijke leervragen.

De vijf kernwaarden van dalton vormen de basis voor de overige vier bijeenkomsten. De volgorde waarop we deze behandelen, leggen we vast in overleg met de deelnemers. Na elke bijeenkomst worden zelfstudie-opdrachten verstrekt. Denk hierbij aan het uitvoeren van een praktijkopdracht, het doen van onderzoek in de school, of het lezen van literatuur.

Tijdens het opleidingsprogramma en tussen de lesdagen door, is veel ruimte voor intervisiemomenten. Je organiseert deze momenten zelf en ontmoet je collega deelnemers om samen te leren. Bijvoorbeeld door middel van collegiale consultatie. Deze momenten zijn van meerwaarde op je persoonlijke ontwikkeling als leidinggevende.

De opleiding wordt afgerond met een portfolio waar je gedurende het hele opleidingstraject aan werkt. Daarnaast lever je bewijs van een werkelijke verandering in de school door middel van een presentatie aan collega’s en de opleiders. Je ontvangt een certificaat van de Nederlandse Dalton Vereniging.

Praktisch

Aantal bijeenkomsten: 8
Deze bijeenkomsten zijn op dinsdag in de namiddag.
Het definitieve programma met data volgt binnenkort.

 35.
Opleiding

Thema
Dalton Leerlandschap

Organisatie
Thomas More Academie

Locatie
Thomas More Hogeschool

Trainer
Brigitte Witmus
Hanneke Drost

Afronding
Diploma

Startdatum
schooljaar 2024-2025

Aantal bijeenkomsten
6-8

Contacttijd
50-100 uren

Zelfstudie
50-100 uren

Materiaalkosten
nader te bepalen

Arrangementkosten
-

Prijs
€1320,-

Ik heb een vraag

Vraag informatie aan

Ook interessant

Thomas More Academie  |  Stationssingel 80, 3033 HJ, Rotterdam  |  E. pro@thomasmorehs.nl  |  T. 0104657066  |  M. 0612650293
Onderdeel van Thomas More Hogeschool  |  Leveringsvoorwaarden