Ga naar de inhoud

Onderwijs ontwerpen, didactiek en vakinhoud

Teamscholingstrajecten
Home » Cursussen » Dalton leidinggevende PO

Dalton leidinggevende PO

Inleiding
De opleiding dalton leidinggevende is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de leidinggevende tot dalton leidinggevende. Met als theoretische ondergrond het gedachtegoed van Helen Parkhurst en de Golden Circle van Simon Sinek, worden in de opleiding de kernwaarden behandeld en vertaald naar de dagelijkse daltonpraktijk.
Bij deze opleiding is het parallelliteitprincipe leidend: de kennis, vaardigheden en attitude die verwacht mag worden van de daltonleraar ten aanzien van de leerlingen, mag na de opleiding verwacht worden van de dalton leidinggevende ten aanzien van het team.

Deze opleiding bieden wij aan vanuit een samenwerkingsverband tussen Thomas More Hogeschool en Hogeschool KPZ. De bijeenkomsten zullen worden verzorgd op een locatie in Utrecht.

Inhoud
Dalton is geen methode, maar een manier van denken en leven. Daar waar we tegen de leraren zeggen: ‘alles wat een kind kan, moet jij doen’ geldt voor de leidinggevende: ‘alles wat jouw team kan…’ en ‘directies zonder vrees, die al handelend durven te leren en dat steeds ‘passender’ gaan doen’. Samen onderzoeken we wat deze uitspraken betekenen voor het dagelijks handelen, de keuzes die er gemaakt moeten worden en de verantwoordelijkheid die we daarvoor moeten nemen. De intervisiemomenten en de ruimte die tijdens de bijeenkomsten wordt gegeven tot ontmoeting, samen leren, zijn een meerwaarde voor de persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast nemen we kennis van de (nieuwste) ontwikkelingen en hoe die zich verhouden tot de visie op daltononderwijs.

De opleiding dalton leidinggevende bestaat uit een tweedaagse, vijf hele dagen en vier intervisiemomenten en richt zich op de kennis en vaardigheden van de leidinggevende. We verwachten dat je een schoolleidersopleiding hebt gevolgd en werkzaam bent als leidinggevende in het daltononderwijs.

Opbouw
Tijdens de tweedaagse onderzoeken we de oorsprong en kern van het daltononderwijs en de bedoeling van Helen Parkhurst. De visie van dalton en de deelnemers wordt zichtbaar. Tevens wordt een start gemaakt met de persoonlijke leervragen.
Het programma heeft als basis de vijf kernwaarden. De volgorde waarin deze ter tafel komen wordt in overleg en naar behoefte van de deelnemers opgesteld. In de tijd die tussen de bijeenkomsten zit wordt verwacht dat er intervisie plaats vindt. De intervisiegroepen worden tijdens de tweedaagse gevormd. Collegiale consultatie kan onderdeel uitmaken van deze bijeenkomst.

Na elke bijeenkomst wordt een huiswerkopdracht verstrekt. Daarbij valt te denken aan:

  • een opdracht waarbij het ‘geleerde’ in de praktijk wordt geoefend;
  • een voorbereidende opdracht voor de volgende bijeenkomst;
  • het lezen van literatuur;
  • een onderzoek in de school.

De eindopdracht bestaat uit:

  • een persoonlijk portfolio;
  • een presentatie van een werkelijke verandering in de school.

Het portfolio en de presentatie worden beoordeeld door de docenten.

Schoolleidersregister
De opleiding is geaccrediteerd bij het schoolleidersregister primair onderwijs. De opleiding tot dalton leidinggevende is gecertificeerd en opgenomen in het Schoolleidersregister zodat schoolleiders deze kunnen selecteren t.b.v. de professionaleringsthema’s Persoonlijk leiderschap, Visiegestuurd onderwijs, Onderwijsinrichting en schoolorganisatie en De school in een netwerksamenleving. De opleiding heeft een herregistratiewaarde van 90 punten.

Planning

Bijeenkomst Datum Tijd
Tweedaagse kick-off do 02-10-24 09:00 – 20:00 uur
Tweedaagse kick-off vr 03-10-24 09:00 – 14:00 uur
Bijeenkomst 3 do 27-11-24 09:30 – 16:30 uur
Bijeenkomst 4 do 29-01-25 09:30 – 16:30 uur
Bijeenkomst 5 do 19-03-25 09:30 – 16:30 uur
Bijeenkomst 6 do 21-05-25 09:30 – 16:30 uur

 35.
Opleiding

Thema
Dalton Leerlandschap

Organisatie
Thomas More Academie

Locatie
Utrecht

Trainer
Brigitte Witmus
Hanneke Drost
Debby Schouten-Coesel

Afronding
Diploma

Startdatum
02-10-2024

Aantal bijeenkomsten
6-8

Contacttijd
50-100 uren

Zelfstudie
50-100 uren

Arrangementkosten
€ 500,-

Opleidingskosten
€ 1575,-

Ik heb een vraag

Vraag informatie aan

Ook interessant

Thomas More Academie  |  Stationssingel 80, 3033 HJ, Rotterdam  |  E. pro@thomasmorehs.nl  |  T. 0104657066  |  M. 0612650293
Onderdeel van Thomas More Hogeschool  |  Leveringsvoorwaarden