Meteen naar de inhoud

Pedagogisch meesterschap

Teamscholingstrajecten
Home » Cursussen » Professionaliseren met hart en ziel

Professionaliseren met hart en ziel

Pedagogische dimensie van onderwijs: bezield en bezielend onderwijs 

 Momenten van onderbreking. Het zijn van die momenten die je niet kunt oplossen, maar waar je je wel verantwoordelijk voelt. Stel je je open, ben je ontvankelijk? Heb je er vertrouwen in dat het goed gaat komen? Heb je de moed om tijd te nemen voor wat hier en nu belangrijk is? Hoor je het appèl? Kun je daarop afstemmen? Wanneer je dat kunt, leef je dat ook voor aan kinderen: dat je de verbinding kunt aangaan, in plaats van uit de weg gaan.  

Binnen het lectoraat Professionaliseren met Hart & Ziel van Thomas More Hogeschool wordt onderzoek gedaan naar bezieling en onderbreking als onderdeel van leraar-zijn. Dit gebeurt onder leiding van Lector Hester IJsseling: ‘Juist in momenten van frictie zit ruimte waarin kinderen kunnen verschijnen en waarin je kinderen kunt ontmoeten. Het lectoraat wil praktijken ontwikkelen om met leraren stil te staan bij wat er gebeurt als ze onderbroken worden. Onderwijsprofessionals aanmoedigen om meer vanuit het hart en vertrouwen te gaan werken.’   

Momenten van onderbreking zijn volgens IJsseling vormende gebeurtenissen. In die ruimte kunnen kinderen ontdekken hoe zij kunnen zijn in de wereld. IJsseling verwijst hier naar Gert Biesta, die dat subjectivering of persoonsvorming noemt. Dat gaat over existentiële vragen, zoals ‘wat ga ik doen met mijn leven?’, ‘hoe ga ik mijn weg vinden in de wereld?’, ‘hoe ga ik me tot mijn vrijheid verhouden?’ 

Praktijken van bezinning
Hoe we omgaan met het onverwachte laat iets zien van ‘pedagogische bekwaamheid’. Dat is geen afvinklijst met eigenschappen maar eerder een sfeer van vertrouwen, geduld, pedagogische tact. Hoe kunnen we daaraan werken? Het lectoraat ontwikkelt ‘praktijken van bezinning’ voor momenten van onderbreking. Bezinning is een oefening in luisteren met het hart. Dit doen de onderzoekers van het lectoraat met behulp van pedagogische gesprekken. 

Vanuit het lectoraat Professionaliseren met Hart & Ziel worden diverse praktijken voor bezinning georganiseerd. Meer informatie over het lectoraat: https://www.thomasmorehs.nl/hogeschool/lectoraten-samen-onderzoeken/professionalisering-met-hart-ziel.html 

 Trajecten die dit schooljaar vanuit het lectoraat worden georganiseerd: 

  • Controversiële kwesties in de klas; 
  • Burgerschap, wat kunnen we er mee?;  
  • Praktijkgemeenschap Met hart en ziel;
  • Toekomstdenken; 
  • Pedagogisch café ‘de Onderbreking’.  

 

De Praktijkgemeenschap Met hart en ziel is geen cursustraject maar je kunt er wel veel van leren. Het is een groep onderwijsprofessionals die betrokken is bij het vraagstuk van vorming. Op uitnodiging van lector Hester IJsseling staan we vijf keer per jaar met elkaar stil bij praktijkervaringen en wat die ons te zeggen hebben over vorming en verbinding. We doen samen fenomenologisch praktijkonderzoek en wisselen ook uit over relevante literatuur. Er zijn geen kosten aan verbonden en het levert geen certificaat op. De opbrengst zit ‘m wederzijds in gelijkwaardige uitwisseling. Data worden in overleg vastgelegd. Start: september 2022. Neem contact op als je interesse hebt om aan te sluiten: h.ijsseling@thomasmorehs.nl

Vanuit het lectoraat worden ook professionaliseringstrajecten op maat verzorgd. Neem voor meer info hierover contact op via pro@thomasmorehs.nl. 22.
Inspiratiebijeenkomst

Thema
Bezinning en veerkracht

Organisatie
Lectoraat Professionaliseren met Hart en Ziel, i.s.m. Thomas More Academie

Locatie
Thomas More Hogeschool

Trainer
Hester IJsseling
Diverse gastdocenten

Afronding
n.v.t

Startdatum
nog niet bekend

Aantal bijeenkomsten
6-8

Contacttijd
10-20 uren

Zelfstudie
0

Prijs
€ 0,-

Ik heb een vraag

Vraag informatie aan

Ook interessant

Thomas More Academie  |  Stationssingel 80, 3033 HJ, Rotterdam  |  E. pro@thomasmorehs.nl  |  T. 0104657066  |  M. 0612650293
Onderdeel van Thomas More Hogeschool  |  Leveringsvoorwaarden