Meteen naar de inhoud

Teamscholingstrajecten

Teamscholingstrajecten
Home » Cursussen » Procesbegeleiding voor teams die gaan werken met een skillslab

Procesbegeleiding voor teams die gaan werken met een skillslab

Technologie biedt vele kansen voor uitdagend onderwijs. Dit komt door de inzet van nieuwe leertheorieën, maar ook door de vele prikkelende (digitale) leermiddelen. Als kinderen worden verleid om te onderzoeken, ontwerpen en uit te proberen, zorgt technologie voor een verdiepende leerervaring. Het is dan ook belangrijk om een inspirerende leeromgeving te creëren, in de vorm van zogenaamde Skillslabs!

Succesvol leren werken met een Skillslab vergt nieuwe inzichten, kennis en een specifieke mindset. Dit proces is een expeditie en geen georganiseerde wandeltocht. Onze procesbegeleiders helpen jullie team op weg bij het ontwikkelen van en werken met een eigen Skillslab. Bovendien creëren we samen draagvlak voor deze vernieuwende onderwijsvorm met behulp van professionele leergemeenschappen. Parallel aan deze ontwikkeling trekken we in en vanuit het Innovatielab op Thomas More Hogeschool met elkaar op.

Doel
Samen met één of meerdere procesbegeleiders gaan we concreet met jullie team aan het werk:

  • We stellen een Innovatieplan op en werken deze uit in de praktijk;
  • Er wordt een Skillslab ontwikkeld in de school, waar leerkrachten en kinderen aan de slag kunnen;
  • De visie op het onderwijsproces wordt hierbij als uitgangspunt genomen;
  • We leren nieuwe kennis, vaardigheden en de juiste mindset aan om het Skillslab succesvol te kunnen gebruiken.
  • Waar mogelijk integreren we kerndoelen van verschillende vakken in de leerdoelen van het Skillslab.
  • Dankzij het bijdragen aan professionele leergemeenschappen vergroten we het draagvlak voor Skillslabs op een actieve manier.

 

Doelgroep
Schoolteams die willen gaan werken met een Skillslab.

Inhoud
Bij de ontwikkeling van een Skillslab bij jou op school doorlopen we verschillende fases. We starten met een nulmeting. Van daaruit inventariseren we de primaire en secundaire onderwijsprocessen, de huidige situatie en de ambities binnen het team. Op basis daarvan ontwerpen we samen een Innovatieplan. In het Innovatieplan staan de doelstellingen helder en projectmatig geformuleerd. Ook schenken we in het plan aandacht aan onderwerpen als borging, klassenmanagement en coaching.
Vervolgens gaat jullie team aan de slag en doorlopen jullie een continuerende cyclus: de stappen uit het Innovatieplan worden uitgevoerd en geëvalueerd om te evolueren.

We stellen op schoolniveau een werkgroep Skillslab samen. Deze werkgroep zorgt binnen jullie team voor draagvlak, leiderschap en expertise. Hierbij werken we volgens de principes van een professionele leergemeenschap. De werkgroep Skillslab richt zich op onderwijsontwikkeling én organisatie.
Op bestuurlijk niveau stellen we ook een Innovatiekring Skillslab samen. Deze professionele leergemeenschap bestaat uit de coördinatoren van alle Skillslabs op de scholen. De Innovatiekring heeft een resultaatgericht karakter. Bij het delen van uitdagingen die we in de Skillslab-praktijk tegenkomen, maken we daarom direct gebruik van ieders expertise.

Organisatie: Thomas More Academie in samenwerking met Montem Onderwijsadvies en RVKO57.
Training

Thema
Innovatie

Organisatie
Thomas More Academie

Locatie
Eigen schoollocatie

Trainer
Bram Aerns
Divers

Afronding
n.v.t

Startdatum
n.a.v. offerte

Aantal bijeenkomsten
in overleg

Contacttijd
Op maat uren

Zelfstudie
Op maat uren

Prijs
Op maat

Ik heb een vraag

Vraag informatie aan

Ook interessant

Thomas More Academie  |  Stationssingel 80, 3033 HJ, Rotterdam  |  E. pro@thomasmorehs.nl  |  T. 0104657066  |  M. 0612650293
Onderdeel van Thomas More Hogeschool  |  Leveringsvoorwaarden