Meteen naar de inhoud

Pedagogisch meesterschap

Teamscholingstrajecten
Home » Cursussen » Master Passend Meesterschap

Master Passend Meesterschap

Hoe zorg jij ervoor dat alle kinderen optimale kansen krijgen, hoe divers hun leerbehoeftes ook zijn? De Master Passend Meesterschap helpt je hierbij. In deze tweejarige opleiding ontwikkel je je tot een kritische professional met een krachtige visie op verschillen.

Inhoud
De focus binnen deze masteropleiding ligt op ‘de leraar als persoon’. In twee jaar tijd ontwikkel je je tot een professional die in staat is om te gaan met de meest uitdagende situaties in de eigen groep. Je ontdekt bovendien hoe je iedere leerling de kans geeft zijn eigen waardevolle bijdrage aan de groep te leveren. Dat doe je door verschillen niet uit te vergroten, maar ze te waarderen en te benutten. Dit vraagt van jou als student een onderzoekende houding gericht op je eigen houding, kennis en vaardigheden.

Vanuit die onderzoekende en oplossingsgerichte houding leer je hoe je de leeromgeving zo optimaal mogelijk in kunt richten voor alle leerlingen. Ook leer je de sterke kanten van collega’s, ouders en externe professionals in te zetten, zodat de leeromgeving van de leerlingen wordt versterkt.

Tijdens de opleiding krijg je kennis over onder andere ontwikkelingspsychologische theorieën, pedagogische stromingen, communicatietheorieën en onderzoeksvaardigheden. Een greep uit de onderwerpen die zoal aan bod komen: visie op gedrag en leren, werken vanuit het talentmodel, de leerlingen als partners in leren en onderzoek, oplossingsgerichte interventies in de klas, deep learning en systemisch denken, samenwerken. 

Coachende leraar
De colleges, thema-netwerken, begeleide intervisie en begeleide leerkringen staan in het teken van de coachende leraar. De nadruk ligt op het verwerven van praktische vaardigheden om leerlingen te begeleiden in hun (leer)gedrag. Je leert hoe je samen met de leerlingen op zoek gaat naar hoe ze het beste kunnen leren. In het realiseren van goed onderwijs betrek je ook de sterke kanten van jezelf, van collega’s, ouders en externe betrokkenen. Je krijgt goed zicht op je eigen aandeel in de ontwikkeling van leerlingen en in de ontwikkeling naar een meer hoopvolle, inclusieve teamcultuur. 

Onderzoekende houding
Naast een coachende leraar word je een educatieve onderzoeker in je eigen klas. In de opleiding is een onderzoekende houding daarom belangrijk. Je leert kijken naar jezelf, zodat je weet wat je goed doet en waarom je dat doet. Maar je herkent ook de punten waarin je jezelf kunt verbeteren. 

Werkwijze
De Master Passend Meesterschap is praktijkgericht. Leervragen, dilemma’s en casuïstiek uit je eigen onderwijspraktijk neem je mee naar de opleiding en na gezamenlijk onderzoek neem je inzichten en ideeën mee terug naar de school en je groep. Tijdens de lesdagen worden diverse werkvormen ingezet. Je kunt hierbij denken aan colleges, thema-netwerken, begeleide intervisie en begeleide leerkring. Opdrachten voer je uit in je eigen beroepspraktijk. 

Mastergraad
De opleiding is geaccrediteerd door de NVAO. Na voldoende beoordeling op alle opdrachten en toetsen en je de opleiding hebt afgerond, ontvang je de mastergraad Master of Education (MEd). 

Toelatingsvoorwaarden 

  • Je hebt tenminste een afgeronde bacheloropleiding voor het onderwijs; 
  • Je hebt een werkplek waar je praktijkopdrachten kunt uitvoeren; 
  • De intakeprocedure wordt met een positief studieadvies afgerond. 

 

De Masteropleiding Passend Meesterschap is ontwikkeld door Radiant Lerarenopleidingen, een coöperatie van pabo’s en kleinere hogescholen in Nederland. Bij de uitvoering van deze master zijn opleiders en lectoren betrokken van Driestar hogeschool, Marnix Academie en Thomas More Hogeschool. Op de website www.masterpassendmeesterschap.nl vind je alle informatie over deze opleiding, zoals de inschrijfprocedure, toelatingsvoorwaarden, voorlichtingsmomenten, enz.

Lesdata
Zie programmering Marnix Academie. 7.
Master

Thema
Passend meesterschap

Organisatie
Radiant opleidingen

Locatie
Marnix Academie

Trainer
Joyce Poiesz
Diverse gastdocenten

Afronding
Diploma

Startdatum
06-09-2022

Aantal bijeenkomsten
10-15

Contacttijd
100-150 uren

Zelfstudie
>200 uren

Prijs
Wettelijk collegegeld

Ik heb een vraag

Vraag informatie aan

Ook interessant

Thomas More Academie  |  Stationssingel 80, 3033 HJ, Rotterdam  |  E. pro@thomasmorehs.nl  |  T. 0104657066  |  M. 0612650293
Onderdeel van Thomas More Hogeschool  |  Leveringsvoorwaarden