Ga naar de inhoud

Optimale onderwijskansen

Teamscholingstrajecten
Home » Cursussen » Master Passend Meesterschap

Master Passend Meesterschap

Hoe zorg jij ervoor dat alle kinderen optimale kansen krijgen, hoe divers hun leerbehoeftes ook zijn? De Master Passend Meesterschap helpt je hierbij. In deze tweejarige opleiding ontwikkel je je tot een kritische professional met een krachtige visie op verschillen.

Hoe zorg jij ervoor dat alle kinderen optimale kansen krijgen, hoe divers hun leerbehoeftes ook zijn? De Master Passend Meesterschap helpt je hierbij. In deze tweejarige opleiding ontwikkel je je tot een kritische professional met een krachtige visie op verschillen.

De focus binnen deze masteropleiding ligt op ‘de leraar als persoon’. In twee jaar tijd ontwikkel je je tot een professional die in staat is om te gaan met de meest uitdagende situaties in de eigen groep. Je ontdekt bovendien hoe je iedere leerling de kans geeft zijn eigen waardevolle bijdrage aan de groep te leveren. Dat doe je door verschillen niet uit te vergroten, maar ze te waarderen en te benutten. Dit vraagt van jou als student een onderzoekende houding gericht op je eigen houding, kennis en vaardigheden.
Vanuit die onderzoekende en oplossingsgerichte houding leer je hoe je de leeromgeving zo optimaal mogelijk in kunt richten voor alle leerlingen. Ook leer je de sterke kanten van collega’s, ouders en externe professionals in te zetten, zodat de leeromgeving van de leerlingen wordt versterkt.

Je krijgt kennis over onder andere ontwikkelingspsychologische theorieën, pedagogische stromingen, communicatietheorieën en onderzoeksvaardigheden. Een greep uit de onderwerpen die zoal aan bod komen: visie op gedrag en leren, werken vanuit het talentmodel, de leerlingen als partners in leren en onderzoek, oplossingsgerichte interventies in de klas, deep learning en systemisch denken, samenwerken.

De colleges, thema-netwerken, begeleide intervisie en begeleide leerkringen staan in het teken van de coachende leraar. De nadruk ligt op het verwerven van praktische vaardigheden om leerlingen te begeleiden in hun (leer)gedrag. De Master Passend Meesterschap is dan ook praktijkgericht. Leervragen, dilemma’s en casuïstiek uit je eigen onderwijspraktijk neem je mee naar de opleiding en na gezamenlijk onderzoek neem je inzichten en ideeën mee terug.

Mastergraad
De opleiding is geaccrediteerd door de NVAO. Na voldoende beoordeling op alle opdrachten en toetsen en je de opleiding hebt afgerond, ontvang je de mastergraad Master of Education (MEd). 

Toelatingsvoorwaarden 

  • Je hebt tenminste een afgeronde bacheloropleiding voor het onderwijs; 
  • Je hebt een werkplek waar je praktijkopdrachten kunt uitvoeren; 
  • De intakeprocedure wordt met een positief studieadvies afgerond. 

 

Praktisch
De bijeenkomsten zijn op dinsdagen van 9:00 tot 17:30 uur in Utrecht.

De Masteropleiding Passend Meesterschap is ontwikkeld door Radiant Lerarenopleidingen, een coöperatie van pabo’s en kleinere hogescholen in Nederland. Bij de uitvoering van deze master zijn opleiders en lectoren betrokken van Driestar hogeschool, Marnix Academie en Thomas More Hogeschool. Op de website www.masterpassendmeesterschap.nl vind je alle informatie over deze opleiding, zoals de inschrijfprocedure, toelatingsvoorwaarden, voorlichtingsmomenten, enz.

 8.
Master

Thema
Optimale onderwijskansen

Organisatie
Thomas More Academie i.s.m. Marnix Academie

Locatie
Marnix Academie

Trainer
Divers

Afronding
Diploma

Startdatum
schooljaar 2024-2025

Aantal bijeenkomsten
10-15

Contacttijd
100-150 uren

Zelfstudie
>200 uren

Opleidingskosten
Wettelijk collegegeld

Ik heb een vraag

Vraag informatie aan

Ook interessant

Thomas More Academie  |  Stationssingel 80, 3033 HJ, Rotterdam  |  E. pro@thomasmorehs.nl  |  T. 0104657066  |  M. 0612650293
Onderdeel van Thomas More Hogeschool  |  Leveringsvoorwaarden