Ga naar de inhoud

Wereldwijsheid

Teamscholingstrajecten
Home » Cursussen » Leergang OnderwijsBuiten

Leergang OnderwijsBuiten

Vanuit het Lectoraat Natuur en ontwikkeling kind

Stel je eens voor dat je niet alleen binnen, maar ook buiten lesgeeft?
In deze leergang leer je gebruik te maken van het schoolplein en het park om de hoek waardoor spel, taal, rekenen, burgerschap en de ontwikkeling van (levens)vaardigheden tot ontwikkeling komen. Je ervaart dat kinderen in beweging komen, nieuwsgierig worden, op onderzoek uitgaan en vragen stellen. Je ontdekt dat zij meer ontspanning ervaren én langer hun aandacht kunnen vasthouden. Het waardevolle is dat je kinderen de kans biedt om zich te verbinden aan natuur waardoor ze er met plezier voor willen zorgen; zo draag je met je onderwijs bij aan een duurzame toekomst.

Doelgroep
Deze leergang is voor leerkrachten uit het primair onderwijs. Je hoeft geen deskundige te zijn maar je hebt wel affiniteit met natuur en duurzaamheid. Je vindt het interessant om samen met andere leraren te werken en te leren. Je vindt het interessant om je te verdiepen in (wetenschappelijke) theorie en om nieuwe onderwijsactiviteiten uit te proberen met jouw leerlingen.

Inhoud
We werken met twee thema’s: Buitenbekwaam worden en OnderwijsBuitenbekwaam worden.

Buitenbekwaam worden:

  • Je bent (meer) op je gemak in de natuur. Je weet wat natuur voor jou betekent en je weet wat er te vinden is.
  • Je bent competent in aardse vaardigheden, zoals vuur maken, de weg vinden, eetbare planten herkennen en meer natuur op het plein brengen.
  • Je bent een competente waarnemer.
  • Je beschikt over basiskennis van de wederkerige relaties van mensen met natuur in het kader van duurzaamheid.

OnderwijsBuitenbekwaam worden:

  • Je bent op je gemak in het gebruik van de aarde als klaslokaal. Je weet wat het de kinderen geeft, wat je aan hen wil leren en hoe je dit doet.
  • Je beschikt over basiskennis van het belang van natuur voor de gezondheid, het welzijn en de ontwikkeling van kinderen, en kunt dit toepassen in je onderwijs aan kinderen.
  • Je beschikt over basiskennis van het belang van het contact van kinderen met natuur voor de aarde, en kunt dit toepassen in je onderwijs aan kinderen op verschillende leeftijden. Je ontwerpt onderwijsactiviteiten op maat voor spel, taal, rekenen, kunstzinnige oriëntatie, burgerschap, wereldoriëntatie die uitgevoerd kunnen worden op of om het eigen schoolplein.
  • Je hebt gezien en ervaren welke voordelen het geeft om je onderwijs buiten te verzorgen.
  • Je bent vaardig in het gebruik van de aarde als klaslokaal, je kunt de onderwijswaarden ervan benoemen, en weet dit uit te leggen aan collega’s en ouders.

Programma
In 9 thematische bijeenkomsten word je als leraar geïnformeerd over de waarden en werkingen van natuur voor kinderen en hoe je dit toepast in je onderwijs.
Tijdens de bijeenkomsten werken we binnen en buiten, krijg je voorbeelden en inspiraties, oefen je met vaardigheden, bespreken we de bestudeerde bronnen zoals artikelen en podcasts en ontwerpen we onderwijsactiviteiten die je uitvoert in je eigen lespraktijk. We werken samen met experts.
Je wordt twee keer bezocht op je werkplek. Een docent van de leergang trekt met je op tijdens een onderwijsbuiten lesactiviteit die je zelf hebt ontworpen. Daarna bespreek je samen na en krijg je advies voor het vervolg.
Je sluit de leergang af met het samenstellen van een portfolio waarin jouw ontwikkeling zichtbaar wordt. Tijdens de laatste bijeenkomst deel je wat voor jou de essentie in de ontwikkeling als OnderwijsBuitenbekwame leraar.

Voorafgaand aan de leergang zal voorafgaand aan de eerste bijeenkomst een persoonlijke startgesprek worden gepland.

Locaties
De bijeenkomsten vinden steeds weer op een andere inspirerende (buiten) locatie plaats, zodat je ook daar steeds weer geïnspireerd raakt en samen met de andere deelnemers ideeën op kunt doen voor je eigen praktijk. Denk aan scholen met groene schoolpleinen en natuurlocaties. Deze locaties zijn allemaal in de randstad.

Docenten
Janneke Hagenaar is pedagoog en directeur van Stichting Groen Cement. Loes van ’t Hoff is pedagoog en programmaleider van de Outdoor Living & Learning Academy. Janneke en Loes zijn als docentonderzoekers verbonden aan het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind van Hogeschool Leiden. Zij combineren hun ervaringen in het onderwijs met hun expertise op het gebied van onderzoek naar en scholing over de ontwikkelwaarde van natuur voor kinderen.

Praktisch

Onderdeel Datum Tijd
Bijeenkomst 1 di 24-09-24 16:00 – 20:30 uur
Bijeenkomst 2 di 15-10-24 16:00 – 20:30 uur
Bijeenkomst 3 di 19-11-24 16:00 – 20:30 uur
Bijeenkomst 4 di 21-01-25 16:00 – 20:30 uur
Bijeenkomst 5 di 11-02-25 16:00 – 20:30 uur
Bijeenkomst 6 di 11-03-25 16:00 – 20:30 uur
Bijeenkomst 7 di 15-04-25 16:00 – 20:30 uur
Bijeenkomst 8 di 20-05-25 16:00 – 20:30 uur
Bijeenkomst 9 di 10-06-25 16:00 – 20:30 uur


20.
Leergang

Thema
Wereldburgerschap

Organisatie
Thomas More Academie

Locatie
Verschillende inspirerende locaties in de Randstad

Trainer
Loes van 't Hoff
Lectoraat Natuur en Ontwikkeling kind

Afronding
Bewijs van deelname

Startdatum
24-09-2024

Aantal bijeenkomsten
9

Contacttijd
20-50 uren

Zelfstudie
20-50 uren

Opleidingskosten
€ 3.490,00

Ik heb een vraag

Vraag informatie aan

Ook interessant

Thomas More Academie  |  Stationssingel 80, 3033 HJ, Rotterdam  |  E. pro@thomasmorehs.nl  |  T. 0104657066  |  M. 0612650293
Onderdeel van Thomas More Hogeschool  |  Leveringsvoorwaarden