Meteen naar de inhoud

Gehele cursusaanbod met Titel en URL

Home » Cursussen, opleidingen en workshops »

 • Teamscholing
  • Teamscholingstrajecten
   • Teamimpact
    • 1
     titel : Studiedagen en teamscholing op maat, professionalisering & schoolontwikkeling
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/serieus-werk-maken-van-professionalisering-schoolontwikkeling
   • Optimale onderwijskansen
    • 11
     titel : Onderweg naar kansengelijkheid
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/onderweg-naar-kansengelijkheid
   • Sustainable developmentgoals
    • 14
     titel : Samen met studenten aan de slag met sustainable development goals in de praktijk
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/samen-met-studenten-aan-de-slag-met-sustainable-development-goals-in-de-praktijk
   • Burgerschap
    • 16
     titel : Burgerschap: wat doen we eigenlijk al?
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/burgerschap-wat-doen-we-eigenlijk-al
    • 17
     titel : Burgerschap; wat kun je ermee?
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/burgerschap-wat-kunnen-we-ermee
   • Taal- en leesonderwijs
    • 19
     titel : Leestutoring
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/leestutoring
    • 20
     titel : Taal- en leestrajecten op maat
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/taaltrajecten-op-maat
    • 21
     titel : Close Reading
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/close-reading
   • Rekenen
    • 23
     titel : Masterclass rekenzwakke leerlingen
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/masterclass-zwakke-rekenaars
    • 24
     titel : Rekentutoring
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/rekentutoring
    • 25
     titel : Rekenateliers
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/rekenateliers
    • 26
     titel : Rekenverbetertraject
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/rekenverbetertraject
   • Blended learning
    • Storingen gaan voor
     • Jonge kind
      • 48
       titel : Motorische kenmerken van kinderen van 4-8 jaar
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/motorische-kenmerken-van-jonge-kinderen
      • 49
       titel : Jonge kind vakmanschap voor onderbouwteams (0-6 jaar)
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/jonge-kind-vakmanschap-voor-onderbouwteams-0-6-jaar
     • Eigen Regie
      • 43
       titel : Communiceren met ouders
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/communiceren-met-ouders
      • 44
       titel : Jezelf de Baas
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/jezelf-de-baas
      • 45
       titel : Gespreksvoering vanuit waarderend Perspectief
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/maatwerk-gespreksvoering-vanuit-waarderend-perspectief
     • Innovatie
      • 56
       titel : ICT-boost voor je school
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/ict-boost-voor-je-school
      • 57
       titel : Procesbegeleiding voor teams die gaan werken met een skillslab
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/procesbegeleiding-voor-teams-die-gaan-werken-met-een-skillslab
     • Teamscholing
    • Open inschrijving
     • Leiderschap en schoolontwikkeling
      • Impact maken
       • 2
        titel : Doordacht anders organiseren (speciaal voor schoolleiders)
        url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/doordacht-anders-organiseren
       • 3
        titel : Studiereis Burgerschap tot leven brengen
        url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/studiereis-burgerschap-tot-leven-brengen
       • 4
        titel : Post-hbo opleiding Intern begeleider
        url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-intern-begeleider
       • 5
        titel : Coachend leidinggeven voor IB-ers en bouwcoördinatoren
        url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/coachend-leidinggeven-voor-ib-ers-en-bouwcoordinatoren
       • 12
        titel : Flexibele Post-hbo opleiding Veranderkunde
        url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/flexibele-post-hbo-opleiding-veranderkunde
       • 78
        titel : Leiderschapsacademie
        url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/leiderschapsacademie
     • Persoonlijk leiderschap en welbevinden
      • Veerkracht en welbevinden
       • 39
        titel : Training Persoonlijk leiderschap
        url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/training-persoonlijk-leiderschap
       • 40
        titel : Persoonlijk leiderschap, coaching
        url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/persoonlijk-leiderschap-coaching
       • 41
        titel : Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) training
        url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/mindfulness-based-stress-reduction-mbsr-training
       • 42
        titel : Stevig staan in stressvolle tijden
        url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/stevig-staan-in-stressvolle-tijden
     • Optimale onderwijskansen
      • Passend meesterschap
       • Optimale onderwijskansen
        • 6
         titel : LevelUp
         url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/levelup
        • 7
         titel : Master Passend Meesterschap
         url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/master-passend-meesterschap
        • 8
         titel : Post-hbo opleiding Gedragsspecialist
         url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-gedragsspecialist
        • 9
         titel : Post-hbo opleiding Specialist Begaafdheid
         url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-specialist-begaafdheid
        • 10
         titel : Traumasensitief Lesgeven
         url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/traumasensitief-lesgeven
       • Bezinning en veerkracht
        • Aanpak kindermishandeling
        • Wereldwijsheid
         • Wereldburgerschap
          • Sustainable developmentgoals
           • 13
            titel : Post-hbo opleiding Wereldgericht onderwijs
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-wereldgericht-onderwijs
           • 15
            titel : Post-hbo opleiding Coördinator Burgerschapsonderwijs
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-wereldburgerschap
         • Onderwijs ontwerpen, didactiek en vakinhoud
          • Taal- en leesonderwijs
           • 18
            titel : Post-hbo opleiding Taal- en leesspecialist
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-taal-en-leesspecialist
          • Kunstzinnige vorming
           • 38
            titel : Post-hbo opleiding Vakspecialist muziek
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-vakspecialist-muziek
          • Rekenonderwijs
           • 22
            titel : Post-hbo opleiding Rekencoördinator
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-rekencoordinator
          • Dalton Leerlandschap
           • 27
            titel : Dalton voor leerkrachten Primair Onderwijs
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/dalton-voor-leerkrachten-primair-onderwijs
           • 28
            titel : Verandermanagement in Daltononderwijs
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/verandermanagement-in-daltononderwijs
           • 29
            titel : Dalton tweedaagse voor docenten Voortgezet Onderwijs
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/dalton-tweedaagse-voor-docenten-voortgezet-onderwijs
           • 30
            titel : Dalton tweedaagse voor trainers Voortgezet Onderwijs
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/dalton-tweedaagse-voor-trainers-voortgezet-onderwijs
          • Montessori Leerlandschap
           • 31
            titel : Montessori opleiding (basisbekwaam)
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/montessori-opleiding-voor-leerkrachten-en-onderwijsassistenten-basisbekwaam
           • 32
            titel : Montessori opleiding voor leerkrachten (vakbekwaam)
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/montessori-opleiding-voor-leerkrachten-vakbekwaam
           • 33
            titel : Montessori opleiding voor pedagogisch medewerkers
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/montessori-opleiding-voor-pedagogisch-medewerkers
           • 34
            titel : Montessori voor VVE
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/montessori-voor-vve
           • 35
            titel : Montessori opleiding voor medewerkers BSO
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/montessori-opleiding-voor-medewerkers-bso
           • 36
            titel : Montessori Movement 010
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/montessori-movement-010
          • Didactisch handelen
           • 37
            titel : Zelfsturing bij kinderen door middel van executieve functies
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/zelfsturing-bij-kinderen-door-middel-van-executieve-functies
          • Bewegen
           • 82
            titel : Post-hbo opleiding vakbekwaamheid bewegingsonderwijs
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-vakbekwaamheid-bewegingsonderwijs
          • Jenapplan
           • Identiteit
           • Jonge kind
            • Jonge kind
             • 46
              titel : Post-hbo opleiding Jonge kind specialist
              url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-jonge-kind-specialist
             • 47
              titel : Basiscursus Jonge kind voor onderwijsassistenten
              url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/basiscursus-jonge-kind-voor-onderwijsassistenten
             • 58
              titel : VE training Uk & Puk
              url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/vve-training-uk-puk
            • Spelend leren
             • Taalontwikkeling
              • 77
               titel : Taal in beweging: taalontwikkeling jonge kind
               url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/taal-in-beweging-taalontwikkeling-jonge-kind
             • Motorische ontwikkeling jonge kind
             • Samen opleiden en coachen
              • Opleidingsschool
               • 50
                titel : Coachend begeleiden (basis)
                url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/coachend-begeleiden-basis
               • 51
                titel : Coachend begeleiden (verdieping)
                url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/coachend-begeleiden-verdieping
               • 52
                titel : Opleiding tot schoolopleider
                url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/opleiding-tot-schoolopleider
               • 53
                titel : Coaching voor zij-instromers, deeltijders en buitentalent
                url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/coaching-voor-zij-instromers-deeltijd-en-buitentalent
             • Innovatie en digitale didactiek
              • Innovatie en digitale didactiek
               • 54
                titel : Post-hbo opleiding Specialist digitale geletterdheid
                url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-specialist-digitale-geletterdheid
             • Join in!
              • Puberbrein/VO
               • 69
                titel : Workshop Het puberbrein naar het VO en leren leren
                url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/workshop-het-puberbrein-naar-het-vo-en-leren-leren
              • Creatieve verslaglegging
               • 84
                titel : Training Teken je boodschap
                url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/teken-je-boodschap
              • Schrijfonderwijs
               • Pedagogiek
                • 73
                 titel : Cursus Groepsdynamisch werken – basis
                 url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/cursus-groepsdynamisch-werken-basis
                • 83
                 titel : Interactieve sessie Pedagogisch tact en contact
                 url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/interactieve-sessie-pedagogisch-tact-en-contact
               • Taalonderwijs
                • Veerkracht en welbevinden
                 • 82
                  titel : Acceptance and Commitment Training in onderwijs (ACT)
                  url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/acceptance-and-commitment-training-in-onderwijs-act
                • Zelfregulerend werken
                 • 79
                  titel : Masterclass Zelfregulerend leren gaat niet vanzelf, maar hoe dan wel?
                  url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/masterclass-zelfregulerend-leren-gaat-niet-vanzelf-maar-hoe-dan-wel
                • Jonge kind
                 • 92
                  titel : Masterclass Jonge kind
                  url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/masterclass-jonge-kind
                • Onderwijsvernieuwing
                 • 80
                  titel : Inspiratie voor in je eigen klas vanuit andere vormen van onderwijs
                  url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/inspiratie-voor-in-je-eigen-klas-vanuit-andere-vormen-van-onderwijs
                • Grootstedelijke context
                 • Anders organiseren
                  • 59
                   titel : Masterclass Een nieuwe kijk op duurzame inzetbaarheid
                   url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/masterclass-een-nieuwe-kijk-op-duurzame-inzetbaarheid
                 • Leiderschap
                  • 61
                   titel : Online masterclass voor schoolleiders: versterken van meervoudig perspectief
                   url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/masterclass-ubuntu-in-het-onderwijs
                 • Begaafdheid
                  • 62
                   titel : Masterclasss Hoe om te gaan met hoogbegaafdheid, taalachterstand en migratieachtergrond
                   url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/masterclasss-hoe-om-te-gaan-met-hoogbegaafdheid-taalachterstand-en-migratieachtergrond
                  • 85
                   titel : Spelend leren met een ontwikkelvoorsprong
                   url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/spelend-leren-met-een-ontwikkelvoorsprong
                 • Leesonderwijs
                  • 71
                   titel : Cursus Close Reading
                   url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/cursus-close-reading
                 • Overig
                  • 89
                   titel : Cursus Medezeggenschap
                   url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/cursus-medezeggenschap
                 • Kansengelijkheid
                  • 63
                   titel : Masterclass Verschil maken binnen een schoolcultuur met groeiende verschillen
                   url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/masterclass-verschil-maken-binnen-een-schoolcultuur-met-groeiende-verschillen
                 • Gedrag
                  • ICT
                   • 87
                    titel : Masterclass Artificial Intelligence in het onderwijs (AI)
                    url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/masterclass-artificial-intelligence-in-het-onderwijs-ai
                   • 88
                    titel : Bett reis London
                    url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/bett-reis-london
                  • Buitenonderwijs
                   • 65
                    titel : Buitenleslokaal excursies
                    url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/buitenleslokaal-excursies
                  • Kunstzinnige vorming
                   • 66
                    titel : Masterclass Vocal Leadership
                    url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/masterclass-vocal-leadership
                  • Digitale vaarigheden
                   • 86
                    titel : Aan de slag in het innovatielab
                    url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/aan-de-slag-in-het-innovatielab
                  • Leren leren
                   • 68
                    titel : Workshop Op zoek naar een effectieve didactische aanpak vanuit de bril van brein en gedrag
                    url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/workshop-op-zoek-naar-een-effectieve-didactische-aanpak-vanuit-de-bril-van-brein-en-gedrag
                   • 70
                    titel : Workshop Leerlingen nieuwsgierig maken naar taal en rekenen
                    url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/workshop-leren-begint-bij-nieuwsgierigheid
                  • Vitaliteit en welbevinden
                   • Bezinning en veerkracht
                    • Optimale onderwijskansen
                     • Rekenonderwijs
                      • 74
                       titel : Masterclass Rekenzwakke leerlingen
                       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/masterclass-rekenzwakke-leerlingen
                     • Ontwikkel je door
                      • 75
                       titel : Extra teacher’s request
                       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/extra-teacher-request
                     • Blended learning
                      • Educatief partnerschap

                     Thomas More Academie  |  Stationssingel 80, 3033 HJ, Rotterdam  |  E. pro@thomasmorehs.nl  |  T. 0104657066  |  M. 0612650293
                     Onderdeel van Thomas More Hogeschool  |  Leveringsvoorwaarden