Ga naar de inhoud

Gehele cursusaanbod met Titel en URL

Home » Cursussen, opleidingen en workshops »

 • Teamscholing
  • Teamscholingstrajecten
   • Team
    • 1
     titel : Studiedagen en teamscholing op maat, professionalisering & schoolontwikkeling
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/serieus-werk-maken-van-professionalisering-schoolontwikkeling
   • Impact maken
    • 2
     titel : Teamimpact
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/teamimpact
   • Optimale onderwijskansen
    • 12
     titel : Onderweg naar kansengelijkheid
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/onderweg-naar-kansengelijkheid
    • 14
     titel : Post-hbo opleiding Specialist Cultuurresponsief en meertaligheid in het onderwijs
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-meertalige-leerlingen-in-de-grootstedelijke-context
   • Wereldwijsheid
    • Wereldburgerschap
     • 17
      titel : Burgerschap: wat doen we eigenlijk al?
      url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/burgerschap-wat-doen-we-eigenlijk-al
     • 18
      titel : Burgerschap; wat kun je ermee?
      url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/burgerschap-wat-kunnen-we-ermee
     • 19
      titel : Uitdagende maatschappelijke vraagstukken bespreken in de groep
      url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/training-uitdagende-maatschappelijke-vraagstukken-bespreken-in-de-groep
    • Taal- en leesonderwijs
     • 26
      titel : Close Reading
      url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/close-reading
    • Rekenonderwijs
     • 28
      titel : Masterclass Versterken van rekenvaardigheden
      url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/masterclass-zwakke-rekenaars
     • 29
      titel : Rekentutoring
      url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/rekentutoring
     • 30
      titel : Rekenateliers
      url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/rekenateliers
     • 31
      titel : Rekenverbetertraject
      url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/rekenverbetertraject
    • Eigen regie
     • 52
      titel : Communiceren met ouders
      url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/communiceren-met-ouders
     • 53
      titel : Jezelf de Baas
      url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/jezelf-de-baas
     • 54
      titel : Gespreksvoering vanuit waarderend Perspectief
      url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/maatwerk-gespreksvoering-vanuit-waarderend-perspectief
    • Jonge kind
     • 58
      titel : Motorische kenmerken van kinderen van 4-8 jaar
      url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/motorische-kenmerken-van-jonge-kinderen
     • 60
      titel : Jonge kind vakmanschap voor onderbouwteams (0-6 jaar)
      url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/jonge-kind-vakmanschap-voor-onderbouwteams-0-6-jaar
    • Innovatie
     • 67
      titel : Aan de slag in het innovatielab
      url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/aan-de-slag-in-het-innovatielab
     • 68
      titel : ICT-boost voor je school
      url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/ict-boost-voor-je-school
     • 69
      titel : Procesbegeleiding voor teams die gaan werken met een skillslab
      url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/procesbegeleiding-voor-teams-die-gaan-werken-met-een-skillslab
  • Open inschrijving
   • Leiderschap en schoolontwikkeling
    • Impact maken
     • 3
      titel : Post-hbo opleiding Intern begeleider
      url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-intern-begeleider
     • 3b
      titel : Studiereis Burgerschap tot leven brengen
      url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/studiereis-burgerschap-tot-leven-brengen
     • 4
      titel : De intern begeleider als kwaliteitscoördinator (verdieping)
      url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/de-intern-begeleider-als-kwaliteitscoordinator
     • 5
      titel : Snel op weg als startend intern begeleider
      url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/snel-op-weg-als-startend-intern-begeleider
     • 6
      titel : Coachend leidinggeven voor IB-ers en bouwcoördinatoren
      url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/coachend-leidinggeven-voor-ib-ers-en-bouwcoordinatoren
   • Korte trajecten
    • Inspiratie
    • Optimale onderwijskansen
     • Optimale onderwijskansen
      • 7
       titel : LevelUp
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/levelup
      • 8
       titel : Master Passend Meesterschap
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/master-passend-meesterschap
      • 9
       titel : Post-hbo opleiding Gedragsspecialist
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-gedragsspecialist
      • 10
       titel : Post-hbo opleiding Specialist Begaafdheid
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-specialist-begaafdheid
      • 11
       titel : Traumasensitief Lesgeven
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/traumasensitief-lesgeven
      • 13
       titel : Onderzoekend vermogen met hart en ziel
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/pedagogisch-cafe-de-onderbreking
    • Wereldwijsheid
     • Grootstedelijke pedagogiek en didactiek
      • 15
       titel : Leergang inclusie
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/leergang-inclusie
     • Wereldburgerschap
      • 16
       titel : Post-hbo opleiding Wereldburgerschap
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-wereldburgerschap
      • 20
       titel : Leergang OnderwijsBuiten
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/leergang-onderwijsbuiten
    • Onderwijs ontwerpen, didactiek en vakinhoud
     • Rekenonderwijs
      • 27
       titel : Post-hbo opleiding Rekencoördinator
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-rekencoordinator
     • Taal- en leesonderwijs
      • 21
       titel : Kickstart van het nieuwe schooljaar
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/kickstart-van-het-nieuwe-schooljaar
      • 22
       titel : Post-hbo opleiding Taal- en leesspecialist
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-taal-en-leesspecialist
      • 23
       titel : Lees- en schrijfplezier versterken
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/lees-en-schrijfplezier-versterken
      • 24
       titel : Leestutoring
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/leestutoring
      • 25
       titel : Taal- en leestrajecten op maat
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/taaltrajecten-op-maat
     • Montessori Leerlandschap
      • 38
       titel : Montessori opleiding voor leerkrachten, leraarondersteuners en onderwijsassistenten (basisbekwaam)
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/montessori-opleiding-voor-leerkrachten-en-onderwijsassistenten-basisbekwaam
      • 39
       titel : Montessori opleiding voor leerkrachten (vakbekwaam)
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/montessori-opleiding-voor-leerkrachten-vakbekwaam
      • 40
       titel : Montessori opleiding voor pedagogisch medewerkers
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/montessori-opleiding-voor-pedagogisch-medewerkers
      • 41
       titel : Montessori opleiding voor medewerkers BSO – Montessori BSO
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/montessori-opleiding-voor-medewerkers-bso
      • 42
       titel : Montessori voor VVE
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/montessori-voor-vve
      • 43
       titel : Montessori Movement 010
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/montessori-movement-010
     • Kunstzinnige vorming
      • 33
       titel : Post-hbo opleiding Vakspecialist muziek
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-vakspecialist-muziek
     • Dalton Leerlandschap
      • 34
       titel : Dalton voor leerkrachten Primair Onderwijs
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/dalton-voor-leerkrachten-primair-onderwijs
      • 35
       titel : Verandermanagement in Daltononderwijs
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/verandermanagement-in-daltononderwijs
      • 36
       titel : Dalton tweedaagse voor docenten Voortgezet Onderwijs
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/dalton-tweedaagse-voor-docenten-voortgezet-onderwijs
      • 37
       titel : Dalton tweedaagse voor trainers Voortgezet Onderwijs
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/dalton-tweedaagse-voor-trainers-voortgezet-onderwijs
     • Bewegingsonderwijs
      • 32
       titel : De dynamische schooldag
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/de-dynamische-schooldag
    • Leren en het brein
     • Brein
      • 47
       titel : Het puberbrein en leerstrategieën
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/het-puberbrein-en-leerstrategieen
     • Zelfsturing en executieve functies
      • 44
       titel : Executieve vaardigheden in de groep
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/executieve-vaardigheden-in-de-groep
      • 45
       titel : Coöperatief leren en coöperatieve werkvormen
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/cooperatief-leren-en-cooperatieve-werkvormen
      • 46
       titel : Zelfsturing en eigenaarschap versterken via I-self
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/zelfsturing-bij-kinderen-door-middel-van-executieve-functies
    • Persoonlijk leiderschap en welbevinden
     • Veerkracht en welbevinden
      • 48
       titel : Training Persoonlijk leiderschap
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/training-persoonlijk-leiderschap
      • 49
       titel : De bewuste leraar
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/de-bewuste-leraar
      • 50
       titel : Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) training
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/mindfulness-based-stress-reduction-mbsr-training
      • 51
       titel : Voorkom je burnout!
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/voorkom-je-burnout
    • Jonge kind
     • Jonge kind
      • 55
       titel : Post-hbo opleiding Jonge kind specialist
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-jonge-kind-specialist
      • 56
       titel : Basiscursus Jonge kind voor onderwijsassistenten
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/basiscursus-jonge-kind-voor-onderwijsassistenten
      • 57
       titel : Het versterken van de doorgaande lijn tussen voorschoolse educatie en het basisonderwijs
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/versterken-doorgaande-lijn-tussen-voorschoolse-educatie-en-basisonderwijs
      • 59
       titel : Kleutergym
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/kleutergym
      • 61
       titel : VE training Uk & Puk
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/vve-training-uk-puk
    • Samen opleiden en coachen
     • Opleidingsschool
      • 62
       titel : Coachend begeleiden (basis)
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/coachend-begeleiden-basis
      • 63
       titel : Coachend begeleiden (verdieping)
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/coachend-begeleiden-verdieping
      • 64
       titel : Opleiding tot schoolopleider
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/opleiding-tot-schoolopleider
      • 65
       titel : Coaching voor zij-instromers, deeltijders en buitentalent
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/coaching-voor-zij-instromers-deeltijd-en-buitentalent
    • Innovatie en digitale didactiek
     • ICT en digitale geletterdheid
      • 66
       titel : Post-hbo opleiding Specialist digitale geletterdheid
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-specialist-digitale-geletterdheid
    • Join In
     • Leiderschap
      • 61b
       titel : Online masterclass voor schoolleiders: versterken van meervoudig perspectief
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/masterclass-ubuntu-in-het-onderwijs
     • Pedagogiek
      • 73b
       titel : Cursus Groepsdynamisch werken – basis
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/cursus-groepsdynamisch-werken-basis
     • Veerkracht en welbevinden
      • 82b
       titel : Acceptance and Commitment Training in onderwijs (ACT)
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/acceptance-and-commitment-training-in-onderwijs-act
     • Taalonderwijs
      • 76b
       titel : Workshop Taalverwerving
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/workshop-taalverwerving
     • Schrijfonderwijs
      • 72b
       titel : Cursus Fijnmotorische ontwikkeling: van voorwaarden tot schrijven
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/cursus-fijnmotorische-ontwikkeling-van-voorwaarden-tot-schrijven
     • Onderwijsvernieuwing
      • Zelfregulerend werke
       • 79b
        titel : Masterclass Zelfregulerend leren gaat niet vanzelf, maar hoe dan wel?
        url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/masterclass-zelfregulerend-leren-gaat-niet-vanzelf-maar-hoe-dan-wel
      • Begaafdheid
       • 62b
        titel : Masterclasss Hoe om te gaan met hoogbegaafdheid en migratieachtergrond
        url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/masterclasss-hoe-om-te-gaan-met-hoogbegaafdheid-taalachterstand-en-migratieachtergrond

    Thomas More Academie  |  Stationssingel 80, 3033 HJ, Rotterdam  |  E. pro@thomasmorehs.nl  |  T. 0104657066  |  M. 0612650293
    Onderdeel van Thomas More Hogeschool  |  Leveringsvoorwaarden