Meteen naar de inhoud

Gehele cursusaanbod met Titel en URL

Home » Cursussen, opleidingen en workshops »

 • Teamscholing
  • Teamscholingstrajecten
   • Teamimpact
    • 1
     titel : Studiedagen en teamscholing op maat, professionalisering & schoolontwikkeling
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/serieus-werk-maken-van-professionalisering-schoolontwikkeling
   • Optimale onderwijskansen
    • 11
     titel : Onderweg naar kansengelijkheid
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/onderweg-naar-kansengelijkheid
   • Sustainable developmentgoals
    • 14
     titel : Samen met studenten aan de slag met sustainable development goals in de praktijk
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/samen-met-studenten-aan-de-slag-met-sustainable-development-goals-in-de-praktijk
   • Burgerschap
    • 16
     titel : Burgerschap: wat doen we eigenlijk al?
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/burgerschap-wat-doen-we-eigenlijk-al
    • 17
     titel : Burgerschap; wat kun je ermee?
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/burgerschap-wat-kunnen-we-ermee
   • Taal- en leesonderwijs
    • 19
     titel : Leestutoring
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/leestutoring
    • 20
     titel : Taal- en leestrajecten op maat
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/taaltrajecten-op-maat
    • 21
     titel : Close Reading
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/close-reading
   • Rekenen
    • 23
     titel : Masterclass rekenzwakke leerlingen
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/masterclass-zwakke-rekenaars
    • 24
     titel : Rekentutoring
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/rekentutoring
    • 25
     titel : Rekenateliers
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/rekenateliers
    • 26
     titel : Rekenverbetertraject
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/rekenverbetertraject
   • Blended learning
    • Storingen gaan voor
     • Jonge kind
      • 48
       titel : Motorische kenmerken van jonge kinderen
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/motorische-kenmerken-van-jonge-kinderen
      • 49
       titel : Jonge kind vakmanschap voor onderbouwteams (0-6 jaar)
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/jonge-kind-vakmanschap-voor-onderbouwteams-0-6-jaar
     • Eigen Regie
      • 43
       titel : Communiceren met ouders
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/communiceren-met-ouders
      • 44
       titel : Jezelf de Baas
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/jezelf-de-baas
      • 45
       titel : Gespreksvoering vanuit waarderend Perspectief
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/maatwerk-gespreksvoering-vanuit-waarderend-perspectief
     • Innovatie
      • 55
       titel : Aan de slag in het innovatielab
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/aan-de-slag-in-het-innovatielab
      • 56
       titel : ICT-boost voor je school
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/ict-boost-voor-je-school
      • 57
       titel : Procesbegeleiding voor teams die gaan werken met een skillslab
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/procesbegeleiding-voor-teams-die-gaan-werken-met-een-skillslab
      • 68
       titel : Inspiratiebijeenkomst Design Thinking, een manier van denken
       url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/inspiratiebijeenkomst-design-thinking-een-manier-van-denken
     • Teamscholing
    • Open inschrijving
     • Leiderschap en schoolontwikkeling
      • Impact maken
       • 2
        titel : Doordacht anders organiseren (speciaal voor schoolleiders)
        url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/doordacht-anders-organiseren
       • 3
        titel : Studiereis Burgerschap tot leven brengen
        url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/studiereis-burgerschap-tot-leven-brengen
       • 4
        titel : Post-hbo opleiding Intern begeleider
        url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-intern-begeleider
       • 5
        titel : Coachend leidinggeven voor IB-ers en bouwcoördinatoren
        url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/coachend-leidinggeven-voor-ib-ers-en-bouwcoordinatoren
       • 12
        titel : Flexibele Post-hbo opleiding Veranderkunde
        url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/flexibele-post-hbo-opleiding-veranderkunde
       • 78
        titel : Leiderschapsacademie
        url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/leiderschapsacademie
     • Persoonlijk leiderschap en welbevinden
      • Veerkracht en welbevinden
       • 39
        titel : Training Persoonlijk leiderschap
        url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/training-persoonlijk-leiderschap
       • 40
        titel : Persoonlijk leiderschap, coaching
        url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/persoonlijk-leiderschap-coaching
       • 41
        titel : Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) training
        url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/mindfulness-based-stress-reduction-mbsr-training
       • 42
        titel : Stevig staan in stressvolle tijden
        url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/stevig-staan-in-stressvolle-tijden
     • Optimale onderwijskansen
      • Passend meesterschap
       • Optimale onderwijskansen
        • 6
         titel : LevelUp
         url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/levelup
        • 7
         titel : Master Passend Meesterschap
         url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/master-passend-meesterschap
        • 8
         titel : Post-hbo opleiding Gedragsspecialist
         url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-gedragsspecialist
        • 9
         titel : Post-hbo opleiding Specialist Begaafdheid
         url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-specialist-begaafdheid
        • 10
         titel : Traumasensitief Lesgeven
         url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/traumasensitief-lesgeven
       • Bezinning en veerkracht
        • Aanpak kindermishandeling
        • Wereldwijsheid
         • Wereldburgerschap
          • Sustainable developmentgoals
           • 13
            titel : Post-hbo opleiding Wereldgericht onderwijs
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-wereldgericht-onderwijs
           • 15
            titel : Post-hbo opleiding Coördinator Burgerschapsonderwijs
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-wereldburgerschap
         • Onderwijs ontwerpen, didactiek en vakinhoud
          • Taal- en leesonderwijs
           • 18
            titel : Post-hbo opleiding Taal- en leesspecialist
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-taal-en-leesspecialist
          • Kunstzinnige vorming
           • 38
            titel : Post-hbo opleiding Vakspecialist muziek
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-vakspecialist-muziek
          • Rekenonderwijs
           • 22
            titel : Post-hbo opleiding Rekencoördinator
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-rekencoordinator
          • Dalton Leerlandschap
           • 27
            titel : Dalton voor leerkrachten Primair Onderwijs
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/dalton-voor-leerkrachten-primair-onderwijs
           • 28
            titel : Verandermanagement in Daltononderwijs
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/verandermanagement-in-daltononderwijs
           • 29
            titel : Dalton tweedaagse voor docenten Voortgezet Onderwijs
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/dalton-tweedaagse-voor-docenten-voortgezet-onderwijs
           • 30
            titel : Dalton tweedaagse voor trainers Voortgezet Onderwijs
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/dalton-tweedaagse-voor-trainers-voortgezet-onderwijs
          • Montessori Leerlandschap
           • 31
            titel : Montessori opleiding voor leerkrachten, leraarondersteuners en onderwijsassistenten (basisbekwaam) – Basisbekwaam leerkracht
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/montessori-opleiding-voor-leerkrachten-en-onderwijsassistenten-basisbekwaam
           • 32
            titel : Montessori opleiding voor leerkrachten (vakbekwaam)
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/montessori-opleiding-voor-leerkrachten-vakbekwaam
           • 33
            titel : Montessori opleiding voor pedagogisch medewerkers
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/montessori-opleiding-voor-pedagogisch-medewerkers
           • 34
            titel : Montessori voor VVE
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/montessori-voor-vve
           • 35
            titel : Montessori opleiding voor medewerkers BSO
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/montessori-opleiding-voor-medewerkers-bso
           • 36
            titel : Montessori Movement 010
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/montessori-movement-010
          • Didactisch handelen
           • 37
            titel : Zelfsturing bij kinderen door middel van executieve functies
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/zelfsturing-bij-kinderen-door-middel-van-executieve-functies
          • Bewegen
           • 82
            titel : Post-hbo opleiding vakbekwaamheid bewegingsonderwijs
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-vakbekwaamheid-bewegingsonderwijs
          • Jenapplan
           • 83
            titel : Jenaplanopleiding voor leerkrachten
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/jenaplanopleiding-voor-leerkrachten
          • Identiteit
           • 84
            titel : Akte Godsdienst en levensbeschouwing
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/akte-godsdienst-en-levensbeschouwing
         • Jonge kind
          • Specialist jonge kind
           • 46
            titel : Post-hbo opleiding Jonge kind specialist
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-jonge-kind-specialist
           • 47
            titel : Basiscursus Jonge kind voor onderwijsassistenten
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/basiscursus-jonge-kind-voor-onderwijsassistenten
           • 58
            titel : VE training Uk & Puk
            url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/vve-training-uk-puk
          • Spelend leren
           • Taalontwikkeling
            • Motorische ontwikkeling jonge kind
            • Samen opleiden en coachen
             • Opleidingsschool
              • 50
               titel : Coachend begeleiden (basis)
               url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/coachend-begeleiden-basis
              • 51
               titel : Coachend begeleiden (verdieping)
               url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/coachend-begeleiden-verdieping
              • 52
               titel : Opleiding tot schoolopleider
               url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/opleiding-tot-schoolopleider
              • 53
               titel : Coaching voor zij-instromers, deeltijders en buitentalent
               url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/coaching-voor-zij-instromers-deeltijd-en-buitentalent
            • Innovatie en digitale didactiek
             • Innovatie en digitale didactiek
              • 54
               titel : Post-hbo opleiding Specialist digitale geletterdheid
               url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-specialist-digitale-geletterdheid
            • Join in!
             • Vitaliteit en welbevinden
              • 55
               titel : Masterclass Veerkracht en welbevinden op school
               url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/masterclass-veerkracht-en-welbevinden-op-school
             • Bezinning en veerkracht
              • Optimale onderwijskansen
               • Rekenonderwijs
                • 70
                 titel : Masterclass Rekenzwakke leerlingen
                 url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/masterclass-zwakke-rekenaars-2
               • Ontwikkel je door
                • 75
                 titel : Teacher’s request
                 url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/extra-teacher-request
               • Blended learning
                • 72
                 titel : Webinar De Wondere wereld van Blended learning
                 url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/webinar-de-wondere-wereld-van-blended-learning
               • Educatief partnerschap
                • 76
                 titel : Cursus Medezeggenschap
                 url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/cursus-medezeggenschap

             Thomas More Academie  |  Stationssingel 80, 3033 HJ, Rotterdam  |  E. pro@thomasmorehs.nl  |  T. 0104657066  |  M. 0612650293
             Onderdeel van Thomas More Hogeschool  |  Leveringsvoorwaarden