Meteen naar de inhoud

Gehele cursusaanbod met Titel en URL

Home » Cursussen, opleidingen en workshops »

 • Teamscholing
  • Teams in ontwikkeling en maatwerk
   • Teamimpact
    • 1
     titel : Serieus werk maken van professionalisering & schoolontwikkeling
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/serieus-werk-maken-van-professionalisering-schoolontwikkeling
    • 2
     titel : Studiedagen en teamscholing op maat
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/studiedagen-en-teamscholing-op-maat
  • Teamscholingstrajecten
   • Taal
    • 3a
     titel : Inspiratie Taalonderwijs
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/inspiratie-taalonderwijs
    • 3b
     titel : Beter begrijpend-leesonderwijs
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/beter-begrijpend-leesonderwijs
    • 3c
     titel : Taaltrajecten op maat
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/taaltrajecten-op-maat
   • Rekenen
    • 4a
     titel : Masterclass zwakke rekenaars
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/masterclass-zwakke-rekenaars
    • 4b
     titel : Rekenateliers
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/rekenateliers
    • 4c
     titel : Rekenverbetertraject
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/rekenverbetertraject
   • Optimale onderwijskansen
    • 5a
     titel : Onderweg naar kansengelijkheid
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/onderweg-naar-kansengelijkheid
    • 5b
     titel : Aardig op weg met kansengelijkheid
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/aardig-op-weg-met-kansengelijkheid
    • 5c
     titel : Kansengelijkheid in de school
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/kansengelijkheid-in-de-school
   • Innovatie
    • 6a
     titel : Aan de slag in het innovatielab
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/aan-de-slag-in-het-innovatielab
    • 6b
     titel : ICT-boost voor je school
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/ict-boost-voor-je-school
    • 6c
     titel : Procesbegeleiding voor teams die gaan werken met een skillslab
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/procesbegeleiding-voor-teams-die-gaan-werken-met-een-skillslab
   • Blended learning
    • 7a
     titel : De wondere wereld van Blended Learning
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/de-wondere-wereld-van-blended-learning
    • 7b
     titel : Blended Learning ontwerpen
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/blended-learning-ontwerpen
    • 7c
     titel : Procesbegeleiding Expertgroep Blended learning
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/procesbegeleiding-expertgroep-blended-learning
   • Wereldwijsheid
    • 8a
     titel : Inspiratieworkshop W&T en OOL
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/inspiratie-webinar-wt-en-ool
    • 8b
     titel : W&T en OOL koppelen aan wereldoriëntatie
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/wt-en-ool-koppelen-aan-wereldorientatie
    • 8c
     titel : Maatwerk W&T en OOL implementeren in de school
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/maatwerk-wt-en-ool-implementeren-in-de-school
   • Burgerschap
    • 9a
     titel : Controverstiële kwesties in de klas
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/controverstiele-kwesties-in-de-klas
    • 9b
     titel : Burgerschap; wat kunnen we ermee?
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/burgerschap-wat-kunnen-we-ermee
    • 9c
     titel : Burgerschap: wat doen we eigenlijk al?
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/burgerschap-wat-doen-we-eigenlijk-al
   • Jonge kind
    • 10a
     titel : Motorische kenmerken van jonge kinderen
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/motorische-kenmerken-van-jonge-kinderen
    • 10b
     titel : Jonge kind vakmanschap voor onderbouwteams (0-6 jaar)
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/jonge-kind-vakmanschap-voor-onderbouwteams-0-6-jaar
    • 10c
     titel : Begeleiding Expertgroep Jonge Kind
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/begeleiding-expertgroep-jonge-kind
   • Storingen gaan voor
    • 11a
     titel : Communiceren met ouders
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/communiceren-met-ouders
    • 11b
     titel : Jezelf de Baas
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/jezelf-de-baas
    • 11c
     titel : Maatwerk Gespreksvoering vanuit waarderend Perspectief
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/maatwerk-gespreksvoering-vanuit-waarderend-perspectief
   • Teamscholing
    • 65x
     titel : Beredeneerd spelen in de onderbouw
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/beredeneerd-spelen-in-de-onderbouw
 • Open inschrijving
  • Leiderschap en schoolontwikkeling
   • Impact maken
    • 4
     titel : Post-hbo opleiding Intern begeleider
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-intern-begeleider
    • 5
     titel : Coachend leidinggeven voor IB-ers en bouwcoördinatoren
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/coachend-leidinggeven-voor-ib-ers-en-bouwcoordinatoren
    • 12
     titel : Flexibele Post-hbo opleiding Veranderkunde
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/flexibele-post-hbo-opleiding-veranderkunde
    • 78
     titel : Leiderschapsacademie
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/leiderschapsacademie
  • Pedagogisch meesterschap
   • Passend meesterschap
    • 7
     titel : Master Passend Meesterschap
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/master-passend-meesterschap
    • 9
     titel : Post-hbo opleiding Specialist Begaafdheid
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-specialist-begaafdheid
    • 10
     titel : Traumasensitief Lesgeven
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/traumasensitief-lesgeven
    • 17
     titel : Groepsdynamisch werken – basis
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/groepsdynamisch-werken-basis
   • Optimale onderwijskansen
    • 19
     titel : Training Taalverwerking en cultuur sensitiviteit in de grootstedelijke context
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/superdiversiteit
    • 20
     titel : Aardig op weg naar kansengelijkheid
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/aardig-op-weg-naar-kansengelijkheid
    • 21
     titel : Toekomstdenken en filosoferen met kinderen
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/toekomstdenken-en-filosoferen-met-kinderen
   • Bezinning en veerkracht
    • 22
     titel : Professionaliseren met hart en ziel
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/professionaliseren-met-hart-en-ziel
    • 24
     titel : Just Me: alles valt of staat met de leerkracht
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/just-me-alles-valt-of-staat-met-de-leerkracht
    • 41
     titel : Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) training
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/mindfulness-based-stress-reduction-mbsr-training
   • Aanpak kindermishandeling
    • 79
     titel : Intervisie aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/intervisie-aandachtsfunctionaris-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
    • 80
     titel : Training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/training-aandachtsfunctionaris-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
    • 81
     titel : Augeo Academy
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/augeo-academy
  • Onderwijs ontwerpen
   • Dalton Leerlandschap
    • 27
     titel : Dalton voor leerkrachten Primair Onderwijs
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/dalton-voor-leerkrachten-primair-onderwijs
    • 28
     titel : Verandermanagement in Daltononderwijs
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/verandermanagement-in-daltononderwijs
    • 29
     titel : Dalton tweedaagse voor docenten Voortgezet Onderwijs
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/dalton-tweedaagse-voor-docenten-voortgezet-onderwijs
    • 30
     titel : Dalton tweedaagse voor trainers Voortgezet Onderwijs
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/dalton-tweedaagse-voor-trainers-voortgezet-onderwijs
   • Montessori Leerlandschap
    • 31
     titel : Montessori opleiding voor leerkrachten, leraarondersteuners en onderwijsassistenten (basisbekwaam) – Basisbekwaam leerkracht
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/montessori-opleiding-voor-leerkrachten-en-onderwijsassistenten-basisbekwaam
    • 32
     titel : Montessori opleiding voor leerkrachten (vakbekwaam)
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/montessori-opleiding-voor-leerkrachten-vakbekwaam
    • 33
     titel : Montessori opleiding voor pedagogisch medewerkers
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/montessori-opleiding-voor-pedagogisch-medewerkers
    • 34
     titel : Montessori voor VVE
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/montessori-voor-vve
    • 35
     titel : Montessori opleiding voor medewerkers BSO
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/montessori-opleiding-voor-medewerkers-bso
    • 36
     titel : Montessori Movement 010
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/montessori-movement-010
   • Didactisch handelen
    • 37
     titel : Zelfsturing bij kinderen door middel van executieve functies
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/zelfsturing-bij-kinderen-door-middel-van-executieve-functies
   • Taal- en leesonderwijs
    • 35
     titel : Close Reading
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/close-reading
    • 36
     titel : Technisch lezen in een doorlopende lijn
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/technisch-lezen-in-een-doorlopende-lijn
    • 37
     titel : Basistraining Edi 2.0
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/basistraining-edi-2-0
    • 45a
     titel : Post-hbo opleiding Taalcoördinator
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-taalcoordinator
   • Rekenonderwijs
    • 22
     titel : Post-hbo opleiding Rekencoördinator
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-rekencoordinator
   • Wereldwijsheid
    • 13
     titel : Post-hbo opleiding Wereldgericht onderwijs
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-wereldgericht-onderwijs
   • Kunstzinnige vorming
    • 38
     titel : Post-hbo opleiding Vakspecialist muziek
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-vakspecialist-muziek
    • 41
     titel : Muziek en kleuters
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/muziek-en-kleuters
    • 42
     titel : Muziek maken met kinderen in groep 5 t/m 8
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/muziek-maken-met-kinderen-in-groep-5-t-m-8
   • Bewegen
    • 82
     titel : Post-hbo opleiding vakbekwaamheid bewegingsonderwijs
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-vakbekwaamheid-bewegingsonderwijs
   • Jenapplan
    • 83
     titel : Jenaplanopleiding voor leerkrachten
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/jenaplanopleiding-voor-leerkrachten
   • Identiteit
    • 84
     titel : Akte Godsdienst en levensbeschouwing
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/akte-godsdienst-en-levensbeschouwing
  • Jonge kind
   • Specialist jonge kind
    • 46
     titel : Post-hbo opleiding Jonge kind specialist
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-jonge-kind-specialist
   • Spelend leren
    • 44
     titel : Spelend leren met een ontwikkelvoorsprong
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/spelend-leren-met-een-ontwikkelvoorsprong
   • Taalontwikkeling
    • 45
     titel : Taal in beweging: taalontwikkeling jonge kind
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/taal-in-beweging-taalontwikkeling-jonge-kind
   • Motorische ontwikkeling jonge kind
    • 46
     titel : Fijnmotorische ontwikkeling: van voorwaarden tot schrijven
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/fijnmotorische-ontwikkeling-van-voorwaarden-tot-schrijven
    • 47
     titel : Cursus Verbonden of niet verbonden schrift
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/verbonden-of-niet-verbonden-schrift
  • Samen opleiden en coachen
   • Opleidingsschool
    • 50
     titel : Coachend begeleiden (basis)
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/coachend-begeleiden-basis
    • 51
     titel : Coachend begeleiden (verdieping)
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/coachend-begeleiden-verdieping
    • 52
     titel : Opleiding tot schoolopleider
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/opleiding-tot-schoolopleider
    • 74x
     titel : Interne schoolcoach didactiek
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/interne-schoolcoach-didactiek
  • Innovatie en digitale didactiek
   • Innovatie en digitale didactiek
    • 52
     titel : Blended learning in het basisonderwijs
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/blended-learning-in-het-basisonderwijs
    • 53
     titel : Leernetwerk OOL en maakonderwijs
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/leernetwerk-ool-en-maakonderwijs
    • 54
     titel : Post-hbo opleiding Specialist digitale geletterdheid
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-specialist-digitale-geletterdheid
  • Join in!
   • Vitaliteit en welbevinden
    • 54
     titel : Masterclass Mindfulness: wat kun je er nu eigenlijk mee?
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/inspiratielezing-mindfulness-wat-kun-je-er-nu-eigenlijk-mee
    • 55
     titel : Masterclass Veerkracht en welbevinden op school
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/masterclass-veerkracht-en-welbevinden-op-school
    • 56
     titel : Masterclass Gedragsverandering in het basisonderwijs
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/webinar-goede-gewoontes-de-oplossing-voor-vitale-scholen-minder-verzuim-en-rust-in-het-onderwijs
    • 57
     titel : Masterclass Gedragsverandering in het basisonderwijs
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/webinar-de-gedragswetenschap-achter-onderwijsverbetering
    • 58
     titel : Webinar Ontspannen in werk en ouderschap
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/webinar-ontspannen-in-werk-en-ouderschap
    • 59
     titel : Webinar Sterk terug aan het werk
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/webinar-sterk-terug-aan-het-werk
    • 60
     titel : Campfiresessie Eerlijk over ouderschap
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/campfiresessie-eerlijk-over-ouderschap
   • Bezinning en veerkracht
    • 12
     titel : Pedagogisch café “De onderbreking”
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/pedagogisch-cafe-de-onderbreking
    • 61
     titel : Masterclass Wie wil jij zijn in je werk?
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/masterclass-wie-wil-jij-zijn-in-je-werk
    • 62
     titel : Masterclass Toekomstdenken en filosoferen met kinderen
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/masterclass-toekomstdenken-en-filosoferen-met-kinderen
    • 64
     titel : Masterclass Een andere kijk op onderwijs
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/masterclass-een-andere-kijk-op-onderwijs
   • Optimale onderwijskansen
    • 65
     titel : Masterclass Onderweg naar kansengelijkheid
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/masterclass-onderweg-naar-kansengelijkheid
    • 66
     titel : Masterclass Onderwijsontwikkeling bij meertalige kinderen in de klas
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/masterclass-onderwijsontwikkeling-bij-meertalige-kinderen-in-de-klas
   • Wereldwijsheid
    • 67
     titel : Inspiratieworkshop W&T en OOL
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/inspiratieworkshop-wt-en-ool
    • 68
     titel : Inspiratiebijeenkomst Design Thinking, een manier van denken
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/inspiratiebijeenkomst-design-thinking-een-manier-van-denken
    • 86
     titel : Gi-ga-groen, inspiratieworkshop voor Kinderboekenweek 2022
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/gi-ga-groen-inspiratieworkshop-voor-kinderboekenweek-2022
   • Rekenonderwijs
    • 69
     titel : Inspiratiebijeenkomst Rekentutoring: wetenschappelijk effectief bewezen aanpak bij rekenachterstanden
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/inspiratiebijeenkomst-rekentutoring-wetenschappelijk-effectief-bewezen-aanpak-bij-rekenachterstanden
    • 70
     titel : Masterclass Zwakke rekenaars
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/masterclass-zwakke-rekenaars-2
   • Ontwikkel je door
    • 71
     titel : Teken je boodschap
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/teken-je-boodschap
    • 73
     titel : Webinar Leren kun je leren: Evidence informed werken
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/masterclass-leren-kun-je-leren-evidence-informed-werken
    • 74
     titel : Ontwerpateliers
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/ontwerpateliers
    • 75
     titel : Teacher’s request
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/extra-teacher-request
   • Blended learning
    • 72
     titel : Webinar De Wondere wereld van Blended learning
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/webinar-de-wondere-wereld-van-blended-learning
   • Educatief partnerschap
    • 76
     titel : Cursus Medezeggenschap
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/cursus-medezeggenschap
  • LevelUp
   • Ontwikkel je door
    • 6
     titel : LevelUp
     url kopieer naar klembord: https://thomasmoreacademie.nl/levelup

Thomas More Academie  |  Stationssingel 80, 3033 HJ, Rotterdam  |  E. pro@thomasmorehs.nl  |  T. 0104657066  |  M. 0612650293
Onderdeel van Thomas More Hogeschool  |  Leveringsvoorwaarden