Meteen naar de inhoud

Pedagogisch meesterschap

Teamscholingstrajecten
Home » Cursussen » Training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

De ‘aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling’ is een onderwijsprofessional met extra deskundigheid op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. De aandachtsfunctionaris fungeert als klankbord en ondersteuner voor collega’s.

Scholen zijn verplicht om de meldcode te gebruiken bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. De aandachtsfunctionaris heeft dan ook een coördinerende rol bij het uitvoeren van de meldcode en brengt het onderwerp terugkerend onder de aandacht bij het schoolteam.

Doel
Deze training leidt je op tot ‘aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling’. Je kunt de meldcode in de school implementeren en collega’s begeleiden in het nemen van de juiste stappen volgens de meldcode.

Doelgroep
(Toekomstige) Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling.

Inhoud

In de training worden de volgende onderdelen behandeld:

  • Theorie over kindermishandeling en huiselijk geweld;
  • Verantwoordelijkheden en taken van een aandachtsfunctionaris en bewustwording van je eigen kernkwadrant;
  • Kennis over de stappen van de meldcode en handelen bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling;
  • Maken van een plan van aandacht voor de eigen school;
  • Alert zijn op signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling;
  • Collega’s begeleiden bij het signaleren van kindermishandeling en het nemen van de stappen uit de meldcode;
  • Kennis over deskundigheidsbevordering, ketenpartners, relevante juridische wet- en regelgeving;
  • Netwerken met andere aandachtsfunctionarissen om kennis/vaardigheden op peil te houden.

 80.
Training

Thema
Aanpak kindermishandeling

Organisatie
Thomas More Academie i.s.m. RVKO

Locatie
Eigen schoollocatie

Trainer
Moetd Training

Afronding
Certificaat

Startdatum
n.v.t.

Aantal bijeenkomsten
3

Contacttijd
5-10 uren

Zelfstudie
10-20 uren

Prijs
€ 575,-

Ik heb een vraag

Vraag informatie aan

Ook interessant

Thomas More Academie  |  Stationssingel 80, 3033 HJ, Rotterdam  |  E. pro@thomasmorehs.nl  |  T. 0104657066  |  M. 0612650293
Onderdeel van Thomas More Hogeschool  |  Leveringsvoorwaarden