Join in

Teamscholingstrajecten
Home » Cursussen » Cursus Medezeggenschap

Cursus Medezeggenschap

Wat is de rol van de medezeggenschapsraad (MR)? Wat mag en wat moet de raad? Wat zijn de rechten en plichten? Waar en hoe zijn die vastgelegd? In twee bijeenkomsten krijg je antwoord op deze vragen. Ook is er volop ruimte om je eigen vragen te stellen. We gebruiken casussen en voorbeelden uit de schoolpraktijk. Deze korte training is te benutten door zowel personeel als ouders die lid zijn van de MR in het primair onderwijs. De inhoud wordt mede bepaald door de vraag van de deelnemers. Daarnaast wordt kennis gemaakt met het MR-reglement en de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS); Adviesrecht en instemmingsrecht;

Welke onderwerpen moeten de MR passeren; Structuur aanbrengen in de MR-vergadering;

Trainer: CNV Onderwijs

 

Lesdata
23-11-2021 18:30-21:30 uur
07-12-2021 18:30-21:30 uur

 

 WAARDERING

"Trainer is erg goed op de hoogte van de wetgeving rondom MR, ook bij zaken die recent gewijzigd zijn."
"Trainer speelt in op actualiteiten en had zich verdiept in de specifieke situatie van de meeste deelnemers. Daardoor voel je je gezien en gehoord."
" Enorme gedrevenheid met veel voorbeelden uit de praktijk maar toch een logische opbouw. Complimenten dus!"
"Aan te raden voor ieder MR-lid."
"Heel duidelijk uitgelegd. Verstand van zaken. Flexibel in aanbod."


89.
Cursus

Thema
Join in!

Organisatie
CNV Onderwijs i.o.v. Thomas More Academie

Locatie
Thomas More Hogeschool

Trainer
CNV Onderwijs

Afronding
Bewijs van deelname

Startperiode
November-December 2021

Aantal bijeenkomsten
2

Contacttijd
5-10 uren

Zelfstudie
<10 uren

Prijs
€195,-

Ik heb een vraag

Vraag informatie aan

Ook interessant