Samen opleiden en coachen

Teamscholingstrajecten
Home » Cursussen » Coaching on the job: in je kracht op je werk!

Coaching on the job: in je kracht op je werk!

Versterk jouw onderwijsgedrag en geniet van je groep! Ga op basis van jouw persoonlijke leervraag aan de slag met een coach om je bekwaamheden als leerkracht te versterken. Ontdek hoe je jouw talenten kunt inzetten bij het werken aan een leervraag.

Doel

  • Onderken je talenten en zet deze in om jezelf te verbeteren;
  • Maak een stap in je professionele en persoonlijke groei en heb plezier in je werk.

 

Doelgroep

Startende leerkrachten, basis- en vakbekwame leerkrachten, leerkrachten met middenkaderfuncties.

Inhoud

Coaching om in je kracht te komen op het werk kan waardevol zijn bij:

  • pedagogisch handelen: de interactie tussen leerkracht-leerling-groep;
  • de behoefte om stevig voor de groep te staan en gedrag te begrenzen;
  • bewegingsonderwijs aan jonge kinderen;
  • vakdidactiek in praktijk;
  • didactische begeleiding van actieve en/of coöperatieve werkvormen, differentiërende didactiek;
  • specifieke vakdidactiek zoals bewegingsonderwijs, taal, rekenen en wereldoriëntatie;
  • effectief klassenmanagement;
  • spelend leren van jonge kinderen.

 

Samen met de coach bepaal je hoe het traject er uit gaat zien, er kan gewerkt worden met observaties in de klas of filmopnamen die de basis vormen voor het coachgesprek.73.
Coaching on the job

Subdeel
Coaching van leerkrachten

Locatie
Op de eigen werkplek

Startdatum
offerte

Organisatie
Thomas More Academie

Trainer
Divers

Prijs
offerte

Studiebelastingsuren
offerte

Afronding
GeenMeld je aan of vraag hier informatie aan.

Aanmelden voor dit traject

Ook interessant