Jonge Kind

Teamscholingstrajecten
Home » Cursussen » Post-hbo opleiding Jonge kind specialist

Post-hbo opleiding Jonge kind specialist

Het kind in de peuter- en kleuterfase ontwikkelt zich op een geheel eigen wijze. Spelenderwijs leert het kind de wereld te ontdekken, wat vraagt om een specifieke pedagogische en didactische benadering. Als specialist jonge kind kun jij dit je leerlingen bieden!

Doel
Word specialist jonge kind en til het onderwijs aan het jonge kind bij jou op school naar een hoger plan:

 • Leer beargumenteerd onderwijsaanbod voor het jonge kind te ontwikkelen en vorm te geven in de praktijk, vanuit een onderbouwde visie met betrekking tot het jonge kind;
 • Ken de leerlijnen en weet hoe de ontwikkeling van het jonge kind te observeren en te registreren is;
 • Op grond van de signalering ben je in staat om een beredeneerd onderwijsaanbod samen te stellen, uitgaande van de specifiek pedagogisch- didactische aanpak van het jonge kind;
 • Door het opzetten van een lerend netwerk ben je in staat om met jouw onderbouwteam het leren vanuit spel binnen de school te realiseren.

Doelgroep
Onderbouwleerkrachten

Inhoud
Tijdens deze opleiding krijg je een breed pallet aan kennis, waarbij je van en met elkaar leert. De doelstellingen van de opleiding zijn gebaseerd op het competentieprofiel jonge kind (Docentennetwerk Specialisten jonge kind, 2008) en het Utrechts kwaliteitskader voor educatie van het jonge kind (2012). Deze doelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende onderwerpen:

 • Visies op onderwijs aan het jonge kind;
 • Beredeneerd onderwijsaanbod in relatie tot de pedagogisch- didactische benadering van het jonge kind;
 • Observeren van gedrag en ontwikkeling van jonge kinderen in relatie tot de specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind;
 • Leerkrachtvaardigheden die nodig zijn bij de ontwikkeling van het jonge kind.

Een belangrijk onderdeel van de opleiding is werken in leerteams. Daarbij kiest elk leerteam een thema voor onderzoek en verdieping zoals:

 • Sociale media en kleuters;
 • Creativiteit/muziek;
 • Bewegingsactiviteiten/sensomotorische ontwikkeling;
 • Wereldoriëntatie;
 • Wetenschap en techniek.

De uitkomsten van de onderzoeken worden geïntegreerd in het totaalaanbod op het gebied van taal en rekenen. De leerteams presenteren de eindresultaten van het onderzoek en de verdieping aan elkaar, waardoor kennisoverdracht plaatsvindt.
Het unieke aan deze post-hbo opleiding jonge kind specialist, is dat er waardevolle gastlessen worden gegeven door experts uit het vakgebied. We gaan intensief het dialoog aan met elkaar over de theorie en blijven voortdurend vertalingen maken naar de eigen lespraktijk.

Lesdata
08-09-2021 14:00-18:00 intakeassessment
06-10-2021 14:00-20:00
03-11-2021 14:00-20:00
24-11-2021 14:00-20:00
19-01-2022 14:00-20:00
16-02-2022 14:00-20:00
16-03-2022 14:00-20:00
13-04-2022 14:00-20:00
01-06-2022 14:00-20:00
september 2022 laatste bijeenkomst
september/oktober 2022 eind-assessments en diploma-uitreiking

Bijzonderheden
Om aan deze opleiding deel te kunnen nemen heb je minimaal 3 jaar ervaring op een onderbouwgroep nodig (groep 0 t/m 3). Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding dien je in het bezit te zijn van een hbo-bachelor diploma, bij voorkeur pabo. Wil je als team begeleiding bij de ontwikkeling van het jonge kind onderwijs in jullie school? Dan bieden we het Teamtraject Jonge Kind Vakmanschap aan (lees meer onder teamtrajecten).


62.
Opleiding

Thema
Specialist jonge kind

Organisatie
Thomas More Academie

Locatie
Thomas More Hogeschool

Trainer
Marjan Groenewegen
Sandra Kramer
Brenda van der Meer

Afronding
Diploma

Startperiode
September-Oktober 2021

Aantal bijeenkomsten
10-15

Contacttijd
50-100 uren

Zelfstudie
100-200 uren

Prijs
€ 2.449,-

Ik heb een vraag

Vraag informatie aan

Ook interessant