Onderwijs ontwerpen

Teamscholingstrajecten
Home » Cursussen » Burgerschap, wat moeten we ermee?

Burgerschap, wat moeten we ermee?

De school als oefenplaats voor democratisch samenleven

Hoe gaan (collega-)leerkrachten om met gebeurtenissen die de democratie onder druk zetten? En met de eisen omtrent burgerschapsvorming op school? In hoeverre bespreken we geloofskwesties en maatschappelijke controverses met elkaar, of in de klas? En hoe zit dat met complottheorieën, vooroordelen en onderbuikgevoelens? Hoe komen we van waarden tot normen en een pedagogische visie? Hoe urgent is het om hier op school met regelmaat ruimte voor te creëren? Hoe doe je dat in overvolle schoolweken?
Deze cursus biedt genoeg ruimte om de uiteenlopende ervaringen van jou als deelnemer te onderzoeken. Dit doen we in verschillende gespreksvormen, zodat dat je er direct ook op school op een professionele manier mee aan de slag kunt. Zowel met de leerlingen, als met collega’s.

Doel
Creëer oefenplaatsen voor democratisch samenleven binnen je school. Niet alleen voor leerlingen, maar ook binnen het team.

Doelgroep
Leerkrachten en intern begeleiders

Inhoud
In deze cursus leer je hoe je binnen de school oefenplaatsen creëert voor democratisch samenleven. Je leert hoe je collega’s en leerlingen kunt helpen:

  • een onderzoekende houding aan te nemen, waarbij het stellen van vragen en nauwkeurig naar elkaar luisteren centraal staat;
  • te reflecteren op hun ervaringen, oordelen en keuzes;
  • zich te verplaatsen in de ander en elkaar te erkennen als gelijkwaardig;
  • hoe ze geschillen en verschillen op een constructieve manier kunnen bespreken;
  • hoe ze kunnen bemiddelen bij kleine incidenten én hoe ze conflicten vreedzaam kunnen oplossen.

Na afronding van deze cursus kun je ook goede gesprekken faciliteren in het team; je leert een socratische houding aan te nemen en grondig te reflecteren op concrete ervaringen, o.a. in pedagogische gesprekken.
Tijdens de bijeenkomsten werk je samen in praktische opdrachten en oefengesprekken. Je onderzoekt betekenisvolle vragen en werkt aan de benodigde vaardigheden voor gespreksleiders. Je leert de diverse gespreksvormen toe te passen binnen verschillende contexten.

Lesdata
12-01-2022 14:30-17:30
26-01-2022 14:30-17:30
09-02-2022 14:30-17:30
23-02-2022 14:30-17:30
16-03-2022 14:30-17:30

Bijzonderheden
Lees in het artikel ‘Socrates in de klas’, in maart 2020 gepubliceerd door het Nivoz (https://nivoz.nl/nl/socrates-in-de-klas), meer over de trainers en hun doelen met deze training. Onze artikelen in onderwijsblad ZorgPrimair (december 2020) over pedagogische gespreksvoering en over de studiedag ‘maatschappelijk controversiële kwesties’ verhelderen deze cursus. Je kunt deze artikelen ook opvragen via pro@thomasmorehs.nl.


49.
Cursus

Thema
Wereldwijze kinderen

Organisatie
Thomas More Academie

Locatie
Thomas More Hogeschool

Trainer
Pieter Boshuizen
Rudolf Kampers
Erik van Kerkhoff

Afronding
Certificaat

Startperiode

Aantal bijeenkomsten
5

Contacttijd
10-20 uren

Zelfstudie
10-20 uren

Prijs
€ 425

Ik heb een vraag

Vraag informatie aan

Ook interessant