Onderwijs ontwerpen

Teamscholingstrajecten
Home » Cursussen » Technisch lezen in een doorlopende lijn

Technisch lezen in een doorlopende lijn

Op naar en lezende generatie!

Er zijn veel zorgen over de dalende leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen. Zo verlaten te veel leerlingen de basisschool met een onvoldoende leesniveau. Daarnaast heeft ook een kwart van de 15-jarigen moeite om (complexe) teksten te begrijpen. Het is tijd om daar iets aan te doen!


Doel
Met welke methode je op school ook werkt, de inhoud sluit aan bij jouw praktijksituatie.

  • Doe kennis op van alle facetten die een rol spelen bij het leren lezen;
  • Formuleer concrete actiepunten waarmee je op jouw school aan de slag wil gaan om het leesonderwijs te verbeteren;
  • Je hebt handvatten om je actiepunten op te pakken.


Doelgroep

Leerkrachten, intern begeleiders, taalcoördinatoren, schoolleiders


Inhoud

Tijdens deze cursus word je meegenomen in de doorlopende lijn van het leren lezen. Je leert wat technisch lezen inhoudt en hoe dit zich verhoudt tot begrijpend lezen. Je leert welke vakinhoudelijke en didactische elementen van belang zijn om lessen effectief vorm te geven. Ook kan je vertellen waarom een vroege leesstart van belang is, hoe leerlingen leren lezen in groep 3 en wat er komt kijken bij effectief voortgezet technisch leesonderwijs. Hierbij wordt de link gelegd met tekstbegrip. Verder krijg je antwoord op de vraag wat de rol is van leesmotivatie, het belang van boekpromotie en bespreken we onderwijskundig leiderschap in relatie tot het leren lezen.

Wetenschappelijke inzichten en de praktijk worden continu met elkaar verbonden. Zodat je er morgen in de klas gelijk mee aan de slag kan gaan. maar ook je collega’s kunt inspireren en het gesprek schoolbreed aan kunt gaan. Je wordt actief bij de bijeenkomsten betrokken: er zijn overlegmomenten, je maakt actief aantekeningen en transfer naar je eigen praktijksituatie staat altijd centraal.
Je ontvangt het boek ‘Technisch lezen in een doorlopende lijn’ van Marita Eskes bij deze cursus cadeau.


Lesdata

31-01-2022 19:00-21:30
08-03-2022 19:00-21:30
11-04-2022 19:00-21:30

Bijzonderheden
Marita Eskes werkt als senior onderwijsadviseur bij Expertis Onderwijsadviseurs. Hiervoor heeft zij in het basisonderwijs gewerkt als leerkracht, leescoördinator en remedial teacher. Marita schreef het boek Technisch lezen in een doorlopende lijn, verscheen in Nieuwsuur en mocht aanwezig zijn bij het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer om in gesprek te gaan over de dalende leesvaardigheid in Nederland. Haar motto: leerlingen aan het lezen krijgen en werken aan gelijke kansen in het onderwijs. ‘Iedereen verdient het om geletterd te zijn’.


48.
Cursus

Thema
Taalonderwijs

Organisatie
Expertis i.o.v. Thomas More Academie

Locatie
Thomas More Hogeschool

Trainer
Divers

Afronding
Certificaat

Startperiode
Januari-Februari 2022

Aantal bijeenkomsten
3

Contacttijd
5-10 uren

Zelfstudie
<10 uren

Prijs
€ 490,-

Ik heb een vraag

Vraag informatie aan

Ook interessant