Onderwijs ontwerpen

Teamscholingstrajecten
Home » Cursussen » Jenaplanopleiding voor leerkrachten

Jenaplanopleiding voor leerkrachten

Leerkrachten die (gaan) werken op een Jenaplan school leren in deze erkende post-hbo opleiding het Jenaplan gedachtengoed uit te dragen en te vertalen naar de dagelijkse lespraktijk.

Doel
Goed kunnen werken vanuit het Jenaplanconcept

Doelgroep
Bevoegde leerkrachten die werken op Jenaplanscholen of dat zullen gaan doen

 

Inhoud
De opleiding wordt gegeven conform de voorwaarden van de Nederlandse Jena Plan Vereniging (NJPV). In de opleiding krijg je de Jenaplantheorie aangeboden: achtergronden, basisprincipes, kernkwaliteiten. Je leert hoe je dat kunt vertalen naar de praktijk. Het gaat dan om zaken als:

  • Werken met heterogene groepen
  • Wereldoriëntatie
  • Gesprek, Spel, Werk en Viering en ritmisch weekplan
  • Opbrengsten binnen Jenaplanonderwijs
  • Zelfverantwoordelijk leren
  • Burgerschap

In de opleiding wordt steeds de relatie gelegd tussen theorie en praktijk. Net als in de stamgroepen op school werken we met kringen, tafelgroepen en maatjes.
Ieder cursusjaar bestaat uit zeven plenaire bijeenkomsten van 3 uur en een tweedaagse bijeenkomst. Daarnaast zullen docenten je coachen op je eigen school, ze willen je aan het werk zien in je eigen stamgroep. Je loopt twee keer een dagdeel stage op een andere Jenaplanschool. We maken gebruik van een digitaal portfolio, waarmee je natuurlijk thuis veel werkt.

Lesdata
Deze opleiding wordt georganiseerd door en start vanaf oktober 2021.WAARDERING

“Echt een verrijking, zet aan tot actie”
“Inspirerende en activerende bijeenkomsten”
“Interactieve opleiding, verrijkend, geen extra belasting”


41.
Opleiding

Thema
Scholing onderwijsconcepten: Jenaplan

Organisatie
More-Jenaplan

Locatie
Deelnemende scholen

Trainer
Rien van de Heuvel
Freek Velthausz

Afronding
Diploma

Startperiode
September-Oktober 2021

Aantal bijeenkomsten
9-10

Contacttijd
20-50 uren

Zelfstudie
100-200 uren

Prijs
€ 1.500,-

Ik heb een vraag

Vraag informatie aan

Ook interessant