Onderwijs ontwerpen, didactiek en vakinhoud

Teamscholingstrajecten
Home » Cursussen » Montessori vakbekwaam voor leerkrachten

Montessori vakbekwaam voor leerkrachten

Ontwikkel je basisbekwaamheden door en wordt gecertificeerd vakbekwaam Montessori leerkracht!

Doelgroep

Leraren die zich van Montessori Basisbekwaam door willen ontwikkelen tot Montessori Vakbekwaam. Ook voor leraren die het ‘oude’ traject certificaten hebben.

Inhoud

Centraal in ons aanbod staan de volgende thema’s waarvan je er één kiest welke het dichtst bij jouw passie ligt:

  • Het pedagogisch-didactisch thema (schooljaar 2020-2021) of
  • Montessori kosmisch onderwijs en opvoeding (start schooljaar 2021 – 2022) of
  • Verdieping van het montessoricurriculum (start schooljaar 2021 -2022)

Je bewandelt onder begeleiding van een procesbegeleider een eigen weg op basis van je gekozen thema. We starten dit schooljaar vanuit het thema pedagogisch-didactisch bekwaam. Vanuit dit hoofdthema worden alle bekwaamheden aangereikt.

Het leren op de eigen werkplek speelt een grote rol. Je onderzoekt hoe je jouw aanpak in de praktijk kan versterken. De kinderen in jouw groep en je collega’s profiteren op deze wijze direct van de opleiding.

Samen met de andere deelnemers vorm je een leerteam waarmee je een aantal keer samen komt om thema’s uit te werken, te onderzoeken en te reflecteren. Daarnaast ondersteun je elkaar middels feedback, feedup en feedforward om de thema’s krachtig uit te werken.

Er is veel aandacht voor jouw professionele groei. Je maakt je eigen professionele groei zichtbaar en zorgt voor overdraagbaarheid van de nieuwe verworvenheden, ook t.b.v. collega’s op je eigen werkplek. Extra individuele coaching is hierbij een optie.

Naast de montessoriliteratuur maken we de koppelingen naar hedendaagse literatuur. G. Biesta, J. Hattie, A. Zwart, en J. Hooiveld zijn belangrijke inspiratiebronnen. We besteden aandacht aan o.a. Leren zichtbaar maken, formatief evalueren en tri-band verant- woorden. Daarnaast helpen we je met tools om datgene wat jij leert, te implementeren in jouw eigen school.

Je verzamelt tijdens de opleiding bewijzen van je montessoribekwaamheden in een meesterstuk. Je sluit de opleiding af met een presentatie van dit meesterstuk, waarin je de opbrengst van je praktijkonderzoek, leerproces en bekwaamheden zichtbaar en deel- baar maakt. Bij deze presentatie is een NMV-gecommitteerde aanwezig.

Lesdata

28-10-2020 14:00-18:00
25-11-2020 14:00-18:00
20-01-2021 14:00-18:00
03-03-2021 14:00-18:00
28-04-2021 14:00-18:00
23-06-2021 14:00-18:00
07-07-2021 14:00-18:00

Bijzonderheden
Overige professionaliseringsbijeenkomsten aansluitend op jouw thema kun je in overleg integreren in je meesterstuk (denk aan eigen montessori schooltrajecten, montessori movement 010 bijeenkomsten, andere nascholingstrajecten aangeboden vanuit TMA).


38.
Opleiding

Subdeel
Scholing onderwijsconcepten: Montessori leerlandschap

Locatie
Thomas More Hogeschool en deelnemende scholen

Startdatum
28-10-2020

Organisatie
Thomas More Academie

Trainer
Debbie van der Burgh
Lucinda Hecbert
Divers

Prijs
€ 1.500

Studiebelastingsuren
120

Afronding
NMV diplomaMeld je aan of vraag hier informatie aan.

Aanmelden voor dit traject

Ook interessant