Onderwijs ontwerpen

Teamscholingstrajecten
Home » Cursussen » Montessori opleiding voor leerkrachten (basisbekwaam)

Montessori opleiding voor leerkrachten (basisbekwaam)

Het werken op een montessorischool vraagt specifieke bekwaamheden. Tijdens deze opleiding nemen we je op een actieve manier mee in het gedachtengoed van Maria Montessori. Samen maken we een eigentijdse en eigenwijze vertaling van het montessorigedachtengoed naar jouw actuele onderwijspraktijk.

Doel
Geef je lessen op een eigentijdse en eigenwijze Montessioriaanse manier.

Doelgroep
Leerkrachten en onderwijsassistenten werkzaam op een montessorischool.

Inhoud
Tijdens deze eenjarige opleiding gaan we uit van 5 pedagogische basisprincipes van het montessorionderwijs. Deze principes vormen de basis van de bijeenkomsten en worden altijd vanuit het perspectief van de leerling en het perspectief van de leerkracht benaderd.
De volgende basisprincipes worden behandeld:

  • Voorbereide omgeving aangepast op de periode van groei;
  • Vrijheid van werkkeuze, werkduur, werktempo, werkcyclus;
  • Heterogene groepen;
  • Lange werkperiode;
  • Concentratie als uitgangspunt voor observatie.

Er staan iedere bijeenkomst een aantal bekwaamheden centraal die door de NMV zijn opgesteld. We wisselen ervaringen uit, we werken gezamenlijk aan je portfolio en je krijgt voorbeelden van werkplekopdrachten om mee te oefenen. We besteden tijdens de bijeenkomsten ook aandacht aan onder andere Leren zichtbaar maken, formatief evalueren en triband verantwoorden.
Naast de montessoriliteratuur maken we de koppelingen naar hedendaagse literatuur. Belangrijke inspiratiebronnen zijn onder andere G. Biesta, J. Hattie, A. Zwart, J. Hooiveld en P. Sins.
Ook organiseren we de materiaal oefenmiddagen in samenwerking met de Montessori Movement 010, waar je montessoricollega’s ontmoet en elkaar inspireert.
Tijdens de opleiding bezoeken we je twee keer op jouw werkplek om je daar te coachen op jouw persoonlijke leerpunten.

Je verzamelt gedurende het hele opleidingsjaar bewijzen van je montessoribekwaamheden in een portfolio. Je sluit de opleiding af met een eindgesprek, waarin je de opbrengst van je praktijkonderzoek, leerproces en bekwaamheden zichtbaar en deelbaar maakt. Bij dit gesprek is een NMV-gecommitteerde aanwezig.

Lesdata
22-09-2021
13-10-2021
10-11-2021
01-12-2021
19-01-2022
09-02-2022
16-03-2022
30-03-2022
13-04-2022
25-05-2022
22-06-2022 van 14:00-18:00 of 14:00-20:00 uur

Bijzonderheden
Afronding: eindgesprek met portfolio. Certificaat van de Nederlandse Montessori Vereniging.


WAARDERING

"Ik weet nu niet alleen wát ik doe, maar ook wáárom ik het doe en hóe ik het moet doen."
"Ontzettend betrokken, behulpzaam en fijne opleider."
"Fijn dat ze met zulke positiviteit en overtuiging deze opleiding verzorgt. Je voelt je echt gezien en begrepen. "
"Leuke duidelijke opleiding die je direct kan omzetten in de praktijk: theorie en praktijk komen zo enorm goed samen."


37.
Opleiding

Thema
Scholing onderwijsconcepten: Montessori leerlandschap

Organisatie
Thomas More Academie

Locatie
Thomas More Hogeschool en deelnemende scholen

Trainer
Debbie van der Burgh
Lucinda Hecbert

Afronding
Certificaat

Startperiode
September-Oktober 2021

Aantal bijeenkomsten
10-15

Contacttijd
50-100 uren

Zelfstudie
>200 uren

Prijs
€ 2.500,-

Ik heb een vraag

Vraag informatie aan

Ook interessant