Onderwijs ontwerpen

Teamscholingstrajecten
Home » Cursussen » Daltoncoördinator

Daltoncoördinator

Dalton is ‘a way of living’. Grondlegger Helen Parkhurst riep ruim een eeuw geleden al dat de wereld mensen zonder vrees nodig had. Vanuit dat idee helpen wij jou de daltonprincipes eigen te maken en zo erkend daltoncoördinator te worden.

 

Doel
Ontwikkel je op persoonlijk vlak in je rol als Daltoncoördinator in de school.

 

Doelgroep
Daltoncoördinatoren

 

Inhoud
De opleiding Daltoncoördinator duurt twee jaar.
We starten het opleidingsprogramma met een startdag. Tijdens deze dag onderzoeken we op een inspirerende manier de oorsprong van daltononderwijs. Zo wordt de visie van Helen Parkhurst zichtbaar, maar ook jouw eigen visie op daltononderwijs. Je formuleert wat dit betekent voor jouw dagelijks handelen, de keuzes die je maakt en de verantwoordelijkheden die je draagt.

In de volgende bijenkomsten onderzoeken we wat jij vanuit jouw rol als coördinator te doen hebt om jouw collega’s een bijdrage te laten leveren aan de organisatie. Dit doen we vanzelfsprekend volledig vanuit de daltonvisie en de vijf kernwaarden. Ook ga je op zoek naar de intensiteit van de rode draad in jullie school. En je bekijkt welk leiderschap er van jou als coördinator wordt gevraagd ten aanzien van de vale stukken draad. Daarnaast evalueren en reflecteren we op de dagelijkse gang van zaken op je eigen school. Want waarom doen we wat we doen? En doen we de goede dingen goed?

De volgorde waarop we deze onderwerpen behandelen, leggen we vast in overleg met de deelnemers.
Na elke bijeenkomst worden zelfstudie-opdrachten verstrekt. Denk hierbij aan het uitvoeren van een praktijkopdracht, het doen van onderzoek in de school, of het lezen van literatuur.
Gedurende de opleiding organiseer je naast de bijeenkomsten zelf intervisiemomenten. Je ontmoet dan je collega-coördinatoren om samen te leren, bijvoorbeeld door middel van collegiale consultatie. Deze momenten zijn van meerwaarde op je persoonlijke ontwikkeling als leidinggevende.

Het eerste leerjaar of blok wordt afgerond met een presentatie van je portfolio en een tussenevaluatie. Je werkt gedurende het hele opleidingsjaar aan dit portfolio.

Het tweede tweede jaar of blok, staat in het teken van verdere bewustwording. Je onderzoekt tijdens de startdag van dit blok de sterke en minder sterke kanten van de organisatie waar je werkt. Je stelt een eigen onderzoeksvraag op en stippelt uit hoe je je onderzoek vorm kunt geven binnen de school om een verbeterproces in gang te zetten.
In de daarop volgende bijeenkomsten behandelen we de thema’s veranderingsprocessen, gedifferentieerde begeleiding, het borgen van de rode draad en communicatie en PR.
Reflectie en evaluatie spelen gedurende het hele programma een belangrijke rol. Want dalton is geen systeem, het zit in jou!

Op de slotdag presenteer je opnieuw je portfolio. Leren van en met elkaar staat hierbij centraal. Tijdens een individueel eindgesprek met de opleider wordt dieper ingegaan op je persoonlijke ontwikkeling als daltoncoördinator.

Lesdata

Neem contact met ons op bij interesse! Wij informeren je graag over de mogelijkheden.34.
Opleiding

Thema
Scholing onderwijsconcepten: Dalton leerlandschap

Organisatie
Thomas More Academie

Locatie
Deelnemende scholen

Trainer
Brigitte Witmus
Hanneke Drost

Afronding
Certificaat

Startperiode
September-Oktober 2021

Aantal bijeenkomsten
6-8

Contacttijd
20-50 uren

Zelfstudie
50-100 uren

Prijs
€ 1000,- per blok

Ik heb een vraag

Vraag informatie aan

Ook interessant