Onderwijs ontwerpen

Teamscholingstrajecten
Home » Cursussen » Daltondirecteur

Daltondirecteur

Onze opleiding Daltondirecteur is in samenwerking met KPZ ontwikkeld. De opleiding richt zich op jou als schoolleider in het daltononderwijs. Je ontwikkelt je tot daltondirecteur vanuit het gedachtengoed van Helen Parkhurst en de Golden Circle van Simon Sinek. Daarbij gelden dezelfde principes als voor jouw team en de leerlingen op jullie school. Dus; wat je team al kan, moet jij niet doen. Maar hoe geef je dit vorm in de praktijk? En hoe resoneert dit met jouw eigen visie op daltononderwijs? Word een leidinggevende zonder vrees, die al handelend durft te leren en dat steeds passender doet met het team en de leerlingen.

Doel

Tijdens deze opleiding hanteren we het parallelliteitsprincipe. Van een daltonleerkracht verwacht je bepaalde kennis, vaardigheden en een specifieke houding ten aanzien van de leerlingen. Als je deze opleiding succesvol hebt doorlopen, mag van jou als dalton leidinggevende hetzelfde worden verwacht ten aanzien van het team.

 

Doelgroep

Schoolleiders die werkzaam zijn op een daltonschool.

 

Inhoud

Samen onderzoeken we wat de dalton ‘way of life’ betekent voor jouw dagelijks handelen, de keuzes die je maakt en de verantwoordelijkheden die je draagt.
We starten het opleidingsprogramma met een tweedaagse op locatie in midden Nederland. We onderzoeken op een inspirerende manier de oorsprong van daltononderwijs. Zo wordt de visie van Helen Parkhurst zichtbaar, maar ook jouw eigen visie op daltononderwijs. Op basis daarvan formuleer je je persoonlijke leervragen.
De vijf kernwaarden van dalton vormen de basis voor de overige vier bijeenkomsten van een dag. De volgorde waarop we deze behandelen, leggen we vast in overleg met de deelnemers. Na elke bijeenkomst worden zelfstudie-opdrachten verstrekt. Denk hierbij aan het uitvoeren van een praktijkopdracht, het doen van onderzoek in de school, of het lezen van literatuur.

Tijdens het opleidingsprogramma en tussen de lesdagen door, is veel ruimte voor intervisiemomenten. Je organiseert deze momenten zelf en ontmoet je collega-schoolleiders om samen te leren. Bijvoorbeeld door middel van collegiale consultatie. Deze momenten zijn van meerwaarde op je persoonlijke ontwikkeling als leidinggevende.

De opleiding wordt afgerond door middel van een portfolio waar je gedurende het hele opleidingstraject

 

Lesdata

Neem contact met ons op bij interesse! Wij informeren je graag over de mogelijkheden.32.
Opleiding

Thema
Scholing onderwijsconcepten: Dalton leerlandschap

Organisatie
Thomas More Academie

Locatie
Deelnemende scholen

Trainer
Brigitte Witmus
Ineke Vermeulen

Afronding
Certificaat

Startperiode
September-Oktober 2021

Aantal bijeenkomsten
6-8

Contacttijd
20-50 uren

Zelfstudie
50-100 uren

Prijs
€ 1.400,-

Ik heb een vraag

Vraag informatie aan

Ook interessant