Pedagogisch Meesterschap

Teamscholingstrajecten
Home » Cursussen » Training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

De ‘aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling’ is een professional die extra deskundigheid heeft op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, die het thema terugkerend onder de aandacht brengt bij het schoolteam en als klankbord en ondersteuner fungeert voor collega’s.

Hij of zij heeft een coördinerende rol bij de uitvoering van de stappen van de meldcode als er een vermoeden is van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Doel

Het doel van de training is om een of meerdere onderwijsprofessionals binnen een school op te leiden tot ‘aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling’. Scholen zijn verplicht om de meldcode te gebruiken bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. De aandachtsfunctionaris kan na het volgen van de training de meldcode binnen de school implementeren en de collega’s begeleiden in het nemen van de stappen binnen de meldcode.

Doelgroep

(Toekomstige) Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling.

Inhoud

In de training worden de volgende onderdelen behandeld:

 • Theorie rond kindermishandeling en huiselijk geweld;
 • Verantwoordelijkheden en taken van een aandachtsfunctionaris;
 • Kennis over de stappen van de meldcode en die onder de aandacht kunnen brengen;
 • Handelen bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Maken van een plan van aandacht voor de eigen school;
 • Bewust zijn van je eigen kernkwadrant (kwaliteit, valkuil, uitdaging en allergie);
 • Alert zijn op signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Collega’s begeleiden bij het signaleren van kindermishandeling;
 • Collega’s begeleiden bij het nemen van stappen uit de meldcode;
 • Ketenpartners en hun rol/belang;
 • Actuele informatie, literatuur en mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering;
 • Relevante juridische wet- en regelgeving;
 • Netwerken met andere aandachtsfunctionarissen om kennis/vaardigheden op peil te houden.

Lesdata in overleg met deelnemers28.
Training

Subdeel
Aanpak kindermishandeling

Locatie
Deelnemende school

Startdatum
in overleg met deelnemers

Organisatie
Thomas More Academie i.s.m. RVKO

Trainer
Mirl de Witte

Prijs
€ 575

Studiebelastingsuren
12

Afronding
CertificaatMeld je aan of vraag hier informatie aan.

Aanmelden voor dit traject

Ook interessant