Pedagogisch Meesterschap

Teamscholingstrajecten
Home » Cursussen » Basistraining Geweldloos Verzet

Basistraining Geweldloos Verzet

Verbindend gezag

Problematisch gedrag in de klas kan vele oorzaken hebben. Soms lijkt niets te werken: een gedragsmatige aanpak leidt tot escalaties en de kinderen die het betreft weigeren vaak medewerking aan welke aanpak dan ook. De training Geweldloos Verzet leert je het negatieve gedrag van het kind te begrenzen zonder dat dit tot escalaties leidt. In deze training leer je vanuit verbindend gezag consequent stelling in te nemen tegen ongewenst gedrag in de klas/school.

Doel

De training Geweldloos Verzet zorgt er voor dat je direct positief aan de slag gaat met negatief gedrag in de klas:

  • Je hebt kennis van de basishouding en uitgangspunten van Geweldloos Verzet;
  • We hebben de basiskennis voor de-escalerend werken behandeld;
  • Je kunt op constructieve wijze vormgeven aan je autoriteit;
  • Je hebt een belangrijk instrument in handen om te werken aan een goede werkhouding bij de leerlingen en een prettig pedagogisch klimaat in de klas.

 

Doelgroep

Leerkrachten, intern begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers


Inhoud

Je leert in deze training constructief vorm te geven aan je gezag. Vastberaden verzet (zonder dreigen en straffen) en positieve aanwezigheid (zonder toegeven) worden hierbij gecombineerd.

De methodiek Geweldloos Verzet kijkt op een wezenlijk andere manier naar gedragsproblemen. Waar andere methoden de focus op het kind leggen, legt Geweldloos Verzet juist de focus op het eigen gedrag en reacties. In plaats van je af te vragen wat er met het kind aan de hand is en waarom hij/zij zich zo gedraagt, leer je jezelf dus een ander handelingsrepertoire aan. De kern van die benadering is gericht op een duidelijke stellingname tegen ongewenst gedrag. Je leert dit te doen op een vastberaden, maar strikt geweldloze en de-escalerende manier. Je autoriteit wordt vormgegeven door weer in relatie te komen met het kind, in plaats van door te straffen of belonen.

Lesdatum
24-11-2021 14:00-18:0024.
Training

Thema
Omgaan met gedrag

Organisatie
Thomas More Academie i.s.m. Koersvast

Locatie
Thomas More Hogeschool

Trainer
Judritza Jasintha

Afronding
Bewijs van deelname

Startperiode
November-December 2021

Aantal bijeenkomsten
1

Contacttijd
<5 uren

Zelfstudie
0

Prijs
€ 155,-

Ik heb een vraag

Vraag informatie aan

Ook interessant