Pedagogisch Meesterschap

Teamscholingstrajecten
Home » Cursussen » Opleiding Talentbegeleider PPO Rotterdam Gaaf

Opleiding Talentbegeleider PPO Rotterdam Gaaf

Passend Primair Onderwijs Rotterdam en Thomas More Academie hebben de handen ineen geslagen om een kwalitatief goede Rotterdamse opleiding aan te bieden voor begaafdheidsspecialisten in het primair onderwijs. Hierbij wordt de expertise uit de stad en dit Rotterdamse samenwerkingsverband ingezet. Als begaafdheidsspecialist in opleiding, word je verbonden aan een duurzaam netwerk voor collegiale consultatie en professionele uitwisseling met elkaar. Zo bouwen we samen aan een professionele leergemeenschap voor Rotterdamse begaafdheidsspecialisten. We hebben gekozen voor de opleiding Talentbegeleider van Novilo voor ons netwerk van onderwijsprofessionals. Deze opleiding heeft een heel toegepast karakter en wordt landelijk als zeer goed beoordeeld.

Inhoud
Maar wat ga je nu leren tijdens de opleiding Talentbegeleider? Passend onderwijs is onderdeel van de dagelijkse praktijk in het onderwijs. Niet alleen voor de leerling met een beperking of leerprobleem, maar ook voor de meer- en hoogbegaafde leerling. Weet jij hoe je de meer- en hoogbegaafde leerlingen kunt signaleren in de klas? Wat is het verschil tussen de intelligente en de hoogbegaafde leerling?
Hoogbegaafde leerlingen hebben speciale onderwijsbehoeftes. Weet jij wat zij nodig hebben? Misschien heb je al een leerling in gedachten…?
Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: theorie over hoogbegaafdheid, signalering, leren leren, materialen, beleid, klassenmanagement, leerstrategieën, communicatie en coaching.

 • De opdrachten in de opleiding zijn uitvoerbaar in jouw situatie als ib’er of leerkracht, of op een andere manier gekoppeld aan het basisonderwijs. Of je nu in het reguliere onderwijs werkt of een plusklas leidt.
 • Naast het direct toepassen in de praktijk, is er ruimte voor jouw eigen ambitie: andere leerkrachten begeleiden, 1-op-1 begeleiding van kinderen, het geven van trainingen aan het team, enz.
 • Onze opleiding is op maat. Jouw doelen zijn de leidraad voor jouw persoonlijke leerproces. Binnen de opleidingsdagen en intervisies geef jij invulling aan jouw eigen doelen. Kies voor diverse kenniscolleges of bekijk ze online in de videoportal wanneer jij dit wilt. Daarnaast krijg je als deelnemer ruimte om je te verdiepen in een onderwerp naar keuze als onderzoekopdracht.
 • Je ontvangt als onderdeel van de opleiding verschillende materialen, waaronder: een studiemap, readers en hand-outs, follow-up materialen per e-mail en toegang tot het online videoportaal. In dit videoportaal zijn diverse kenniscolleges terug te vinden die op de dag zelf gefilmd zijn. Op deze manier kun je maximaal gebruik maken van de kennis die je wordt aangeboden.
 • Naast professionele ontwikkeling, ga je je ook persoonlijk ontwikkelen. Onze deelnemers hebben affiniteit met het onderwerp hoogbegaafdheid. Dit zijn vaak ook de mensen die zelf enige kenmerken hebben van… In deze groepen vind je vaak herkenning en overwin je je eigen hindernissen (plannen, organiseren, te groot en perfectionistisch opdrachten willen uitvoeren).
 • Wij bieden je warme begeleiding. Er zijn studiecoachmomenten (telefonisch of live) voor het uitgebreid bespreken van jouw hulpvraag met betrekking tot de opleiding. Daarbij hebben wij een enorm netwerk waarin we specifieke hulpvragen kunnen uitzetten als support. Het netwerk bestaat uit specialisten, oud opleidingsdeelnemers, scholen die we begeleid hebben, enz.
 • Mogelijkheid om door te groeien naar de Gevorderdenopleiding Talentbegeleider waarbij je kinderen die ernstig vastlopen, leert te begeleiden. Ook weer inclusief warme begeleiding, kenniscolleges en specialisatiemodules om je verder te specialiseren.

 

De opleiding duurt 1 jaar en bestaat uit 9 lesdagen. Daarnaast volg je 4-15 kenniscolleges naar eigen interesse. Dit kan mogelijk ook online in je eigen tijd. In je eigen lespraktijk doe je observaties, onderzoek en voer je praktijkoprachten uit. Bovendien neem je actief deel aan de intervisiegroep van Rotterdamse begaafdheidsspecialisten. De afronding van de opleiding bestaat uit een Boekexamen en een eindpresentatie.

Doel
Na het volgen van de opleiding kun je:

 • de opgedane kennis van hoogbegaafdheid, de diverse theorieën en begeleidingsvaardigheden gebruiken in je begeleiding en advisering.
 • getalenteerde leerlingen, in de jaargroep en/of in plusgroepen, te signaleren en effectief begeleiden. Na jouw begeleiding zit de persoon beter in zijn vel en komt beter tot zijn recht.
 • collega’s en ouders inspireren en informeren.
 • talentbeleid ontwikkelen en/of verbeteren en coördineren.
 • je eigen visie vormen op de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.

 

Daarnaast levert deze opleiding je een flinke dosis kennis, persoonlijke groei en ontwikkeling op. Je beschikt na afloop over een groot netwerk talentbegeleiders en specialisten hoogbegaafdheid. Voordelen voor jou en jouw school:

 • Je kunt de kennis en vaardigheden direct in de praktijk inzetten. Je haalt op korte termijn meer resultaten uit de tijd die je als school en als leerkracht in je (getalenteerde) leerlingen investeert.
 • Tijdens en na de opleiding ben je in staat om een pragmatisch en doortimmerd talentbeleid vorm te geven. Jouw team zal hierdoor op een hoger niveau gaan functioneren. Dit komt uiteindelijk alle kinderen ten goede.
 • Je weet hoe je een groter draagvlak creëert over meer- en hoogbegaafdheid onder ouders en collega’s.
 • Leerlingen zullen beter in hun vel zitten en goed tot hun recht komen in en buiten de klas. Het talent van de kinderen wordt zo beter benut en dat leidt tot betere resultaten.
Bijzonderheden
Let op: bij overinschrijving wordt gekeken naar een evenredige verdeling over de deelnemende scholen. Per school kunnen maximaal 2 deelnemers tegelijk aansluiten.


22.
Opleiding

Thema
Passend Meesterschap

Organisatie
Thomas More Academie i.s.m. PPO Rotterdam en Rotterdam Gaaf

Locatie
Thomas More Hogeschool

Trainer
Divers

Afronding
Diploma

Startperiode

Aantal bijeenkomsten
9-10

Contacttijd
50-100 uren

Zelfstudie
100-200 uren

Prijs

Ik heb een vraag

Vraag informatie aan

Ook interessant