Pedagogisch Meesterschap

Teamscholingstrajecten
Home » Cursussen » Master Passend Meesterschap

Master Passend Meesterschap

Leraren staan voor de uitdaging om in hun onderwijs meer te differentiëren en om te gaan met complexe problemen, zoals gedragsvraagstukken. Veel leraren hebben zorgen over wat er op hen afkomt, ze voelen zich nog niet goed toegerust.

Wat nodig is, zijn goed opgeleide professionals, die vanuit een gefundeerde visie op inclusief onderwijs, professioneel met complexe situaties in de klas kunnen omgaan. Dat vraagt om verdere specialisatie na de hbo-opleiding tot leraar (basisonderwijs).

De Master Passend Meesterschap is een master die aansluit bij de praktijk en je toerust om oplossingen te vinden voor de meest uitdagende situaties in de klas. Je leert hoe je ieder kind de kans kunt geven zijn eigen waardevolle bijdrage aan de groep te leveren. Dat doe je door verschillen niet uit te vergroten, maar ze te waarderen. Zo kun je een groep creëren waarin niemand buiten de boot valt, een mini-maatschappij waarin gelijkwaardigheid en samenhang vorm krijgen.

De masteropleiding Passend Meesterschap is ontwikkeld door Radiant Lerarenopleidingen, een coöperatie van pabo’s en kleinere hogescholen in Nederland. Bij de uitvoering van deze master zijn opleiders en lectoren betrokken van Driestar hogeschool, Marnix Academie en Thomas More Hogeschool.

Op de website http://www.masterpassendmeesterschap.nl vind je meer informatie over de inhoud van de master.20.
Opleiding, Upgrade

Subdeel
Omgaan met gedrag

Locatie

Startdatum
Sep/20

Organisatie

Trainer
Joyce Poiesz
Radiant

Prijs
€ 2.143

Studiebelastingsuren
1680

Afronding
MEd graadMeld je aan of vraag hier informatie aan.

Aanmelden voor dit traject

Ook interessant