Pedagogisch Meesterschap

Teamscholingstrajecten
Home » Cursussen » Kindkracht als leerkracht

Kindkracht als leerkracht

Kom tot oplossingen vanuit de kracht van je leerlingen. Creëer samen met hen een effectieve aanpak van allerlei situaties in je dagelijkse lespraktijk! Leer hoe je het vermogen van kinderen kunt inzetten om zelf oplossingen te bedenken. Zo kom je heel effectief tegemoet aan (specifieke) onderwijsbehoeften. Het werkt direct en vraagt weinig tot geen extra tijd of inzet. Het is een krachtig middel om op een positieve manier écht passend onderwijs te kunnen geven. Je kunt Kindkracht als Leerkracht als losse workshops volgen, of de gehele reeks, afhankelijk van je ontwikkelbehoefte.

Doel
Vergroot de betrokkenheid en het eigenaarschap van kinderen direct:

  • Geef jouw leerlingen een belangrijke en onmisbare stem in het onderwijs, bij hun eigen begeleiding en de sfeer in de groep;
  • Word vaardig in het toepassen van oplossingsgerichte werkvormen en instrumenten in je eigen lespraktijk;
  • Krijg zicht op de theoretische achtergronden van deze manier van werken;
  • Je leert denken en uitgaan van mogelijkheden en oplossingen in plaats van problemen.

 

Doelgroep
Alle onderwijsprofessionals in het team

Inhoud

Tijdens deze workshops ontwikkel je een ‘handelingsrepertoire’, waarbij de kracht van kinderen steeds centraal staat. We doen dit vanuit een positief psychologische benadering. Er is veel ruimte tot uitwisseling en je gaat zelf aan de slag met praktische handvatten.
Door te denken in oplossingen in plaats van in problemen, ervaar je hoe inspirerend en effectief deze manier van werken is. Je oefent vaardigheden die je direct in de praktijk in kunt zetten zonder hiervoor analyses of plannen te hoeven maken.

Kies uit de volgende workshops, of volg ze allemaal:
1. Oplossingsgerichte gesprekken met kinderen (basis*)
2. Problemen vertalen in nog aan te leren vaardigheden (Kids’ Skills)
3. Verbeteren van het pedagogisch klimaat in een lastige groep
4. Effectieve aanpak pestgedrag (Supportgroepaanpak)
5. Het voeren van een oplossingsgericht gesprek met ouders en kind (driehoeksgesprek)

* Op een oplossingsgerichte manier gesprekken voeren met kinderen is essentieel voor alle workshops. Voel je je hier nog niet of weinig bekwaam in dan is het raadzaam deze workshop als basis te volgen.

Lesdata

Neem contact met ons op bij interesse! Wij informeren je graag over de mogelijkheden.19.
Cursus

Thema
Kindkracht & Groepskracht

Organisatie
Thomas More Academie

Locatie
Thomas More Hogeschool

Trainer
Evelien Smeets
Marja van Oudheusden

Afronding
Certificaat

Startperiode
September-Oktober 2021

Aantal bijeenkomsten
5

Contacttijd
10-20 uren

Zelfstudie
20-30 uren

Prijs
€ 595,- hele reeks, € 175,- per workshop

Ik heb een vraag

Vraag informatie aan

Ook interessant