Teamscholingstrajecten

Teamscholingstrajecten
Home » Cursussen » Start met formatief leren en werken

Start met formatief leren en werken

Er wordt veel over goed onderwijs geschreven. We weten dat kinderen gemotiveerder zijn als ze meer inspraak hebben in wat ze leren en wanneer ze daar betekenis aan kunnen geven. Dit geldt ook voor het behalen van leerwinst. En als het kind inzicht krijgt in de eigen leergroei. Maar hoe pak je dit nu aan met elkaar? Met welke stappen begin je?

Door middel van een Formatief leren traject krijg je vanuit verschillende invalshoeken informatie over dit onderwerp. We maken een eerste aanzet in het toepassen van alle opgedane inzichten in de praktijk.

Doel

Dankzij deze teamtraining word je snel wijzer binnen het thema formatief leren:

 • Krijg theoretische kaders vanuit verschillende invalshoeken;
 • Investeer duurzaam in leren en werken met elkaar;
 • Maak samen met je team een aanzet om formatief leren in jullie school vorm te geven.

Doelgroep
Alle onderwijsprofessionals in het team. Dit kan het hele team zijn, maar ook een kleinere groep zoals het bovenbouwteam.

Inhoud

Je kiest voor een eigen pad, dat past bij de formatieve cultuur in jullie school. We starten daarom met een kennismaking en brengen de cultuur en wensen in kaart. Op basis daarvan volgt jullie team minimaal twee trainingsdagen of studiedagen uit onderstaand overzicht. Tijdens deze dagen geven we een theoretisch kader en leer je hoe je die toepast in de praktijk.

 

Je kunt kiezen uit de volgende studiedagen:

 • Eigenaarschap versterken
  Vraag jij je weleens af hoe je ervoor zorgt dat de kinderen meer betrokken en gemotiveerd zijn? Volg dan de studiedag Eigenaarschap versterken. Je leert echt aandachtig te kijken en luisteren naar kinderen. Zo ga je hun kwaliteiten en inbreng op waarde schatten en benutten om hun leerproces te versterken. Maak kinderen mede verantwoordelijk voor hun ontwikkeling. Leer hoe je ze daar echt de ruimte voor geeft en wat dit vraagt van jouw eigen handelen en kijk op onderwijs. We verkennen de kracht van motivatie en de tien belangrijke aspecten van eigenaarschap. We delen opgedane inzichten, oefenen in de praktijk en inspireren elkaar.

 

 • Executieve functies
  Zelfsturing en zelfregulatie zijn de grootste voorspellers voor schoolsucces, naast intelligentie. Maar helaas hebben niet alle kinderen het vermogen om hun eigen leerproces aan en bij te sturen. Kennis over de ontwikkeling van executieve functies geeft je schoolteam handvatten om het eigenaarschap van leerlingen te vergroten. Dit doe je in combinatie met een aanpak zoals bijvoorbeeld iSelf, of zelfregulatie. Kinderen krijgen zo meer inzicht in hun leerproces en eigenaarschap wordt in je groep bevorderd.

 

 • Bewuste toepassing van les- en leermodellen
  Zaligmakende lesmodellen bestaan niet… leren in context wel. Er zijn oneindig veel lesmodellen en leermodellen. En elk heeft zijn voor- en nadelen. Maar welk model zet je op welk moment zo goed mogelijk in? En zet je altijd hetzelfde in? Of juist niet? We staan samen stil bij de didactische modellen en maken je bewust van de manier waarop je ze kunt inzetten. Verbeter direct de kwaliteit van je instructie en breid je vaardigheden uit. Zo creëer je een omgeving waar alle kinderen tot leren komen.

 

 • Evalueren om van te leren
  Je wilt meer inzicht krijgen in het  leerproces van het kind. En de opbrengst en kwaliteit hiervan in beeld brengen, het liefst samen met het kind. Dit kan bijvoorbeeld met een rapport, kindwerkdossier, portfolio of verschillende, zelfs tegelijk. Maar wat vind je hierin nu echt belangrijk en waardevol? En wat past het beste binnen jouw eigen onderwijsconcept en de visie van de school? Ben je voornamelijk het resultaat aan het weergeven of evalueer je samen met de kinderen en geven de kinderen onderling al feedback? We gaan dit met elkaar onderzoeken, bekijken de mogelijkheden binnen jullie eigen onderwijspraktijk en gaan concreet aan de slag.


17.
Cursus

Thema
Onderwijspraktijk versterken

Organisatie
Thomas More Academie

Locatie
eigen schoollocatie

Trainer
Joyce Poiesz
Lennard de Roo

Afronding

Startperiode
Op basis van offerte

Aantal bijeenkomsten

Contacttijd
10-20 uren

Zelfstudie
10-20 uren

Prijs
Op maat

Ik heb een vraag

Vraag informatie aan

Ook interessant