Teamscholingstrajecten

Teamscholingstrajecten
Home » Cursussen » Rekenverbetertraject

Rekenverbetertraject

Lesgeven aan gemotiveerde leerlingen, dat willen we allemaal! Vooral bij vakken als rekenen, waaraan dagelijks veel tijd wordt besteed, is het belangrijk de motivatie hoog te houden. In een trainingstraject bestaande uit drie fasen leert het team het rekenonderwijs beter vorm te geven.

De kracht van dit traject is dat het van start gaat met de teamleden die veel plezier hebben in rekenonderwijs. Hun zogenaamde proeftuintjes vormen de bodem voor rekenonderwijs waar de hele school uiteindelijk de vruchten van plukt.
 

Doel

Het team leert op een duurzame manier en van binnen uit om motiverend rekenonderwijs vorm te geven, dat leerlingen in staat stelt om op hun eigen niveau, op betekenisvolle wijze te gaan leren.
 

Doelgroep

Scholen die het rekenonderwijs binnen de eigen organisatie naar een hoger plan willen tillen en hiervoor door de directie van de school worden gefaciliteerd.
 

Inhoud

Het rekenverbetertraject verspreidt zich over een periode van drie jaar. Het eerste jaar wordt gestart met leraren die met plezier het vak rekenen geven en graag hulp willen bieden aan collega’s op dit gebied. Zij starten met het opzetten van proeftuintjes: lessen die ervoor zorgen dat de motivatie voor rekenen-wiskunde omhoog gaat, het plezier en het enthousiasme worden bevorderd, maar vooral ook dat leerlingen op hun eigen niveau op betekenisvolle wijze gaan leren. In het tweede jaar sluit een ander deel van het team aan en wordt er vanuit de proeftuintjes van het eerste jaar een visie op de rekenlessen geformuleerd waarop de school zich verder gaat ontwikkelen. In het laatste jaar gaat het hele team hiermee verder en zijn alle docenten bezig met het verbeteren van hun rekenonderwijs. Door het drie-fasensysteem werken leraren aan hun eigen ontwikkeling, aan de ontwikkeling van het team en aan de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs op de hele school.

Bijzonderheden
Bij aanwezigheid van een Jonge Kind specialist binnen het onderbouwteam zoeken wij graag de samenwerking om deze training passend te maken.


13.
Studiedag, Teamtraject

Subdeel
Onderwijspraktijk versterken

Locatie
Op maat

Startdatum
offerte

Organisatie
Thomas More Academie

Trainer
Madeleine Vliegendhart
Shaheen Khan

Prijs
offerte

Studiebelastingsuren
obv aanvraag

Afronding
CertificaatMeld je aan of vraag hier informatie aan.

Aanmelden voor dit traject

Ook interessant