Teamscholingstrajecten

Teamscholingstrajecten
Home » Cursussen » Communiceren met ouders

Communiceren met ouders

Heb je wel eens te maken met ouders die het advies voor het VO niet willen accepteren? Met ouders die agressief reageren als je voorzichtig het gedrag van hun kind aan de orde wilt stellen? Of maak je je zorgen, omdat een van de kinderen in je groep steeds geen brood bij zich heeft maar weet je niet hoe dat aan te kaarten?
Tijdens deze training ga je als team actief aan de slag met het voeren van uiteenlopende gesprekken met ouders. Denk hierbij aan 10-minuten gesprekken, adviesgesprekken en slecht-nieuwsgesprekken. Maar ook spontane gesprekken die ontstaan tijdens het halen of brengen van de leerlingen. Of als jullie team veel te maken heeft met agressie bij ouders in en om de school.

Doel

Met een training Communiceren met ouders werk je aan de volgende doelen:

  • Krijg inzicht in theoretische kaders over gespreksvoering;
  • Begrijp het effect van verbale en non-verbale communicatie, vanuit de ander, maar ook vanuit jezelf;
  • Leer met meer zelfvertrouwen in te spelen op onverwacht gedrag;
  • Optimaliseer de communicatie met ouders.


Doelgroep

Alle onderwijsprofessionals in het team.

Inhoud
Tijdens deze training staat de communicatie met ouders centraal. Daarbij is de casuïstiek van de deelnemers leidend. Er wordt gewerkt met een trainersacteur en rollenspellen. Theoretische kaders worden uitgelegd aan de hand van de oefensituaties.WAARDERING

“Werken met een acteur, daar heb ik heel veel van geleerd.”
“Van tevoren werden er afspraken gemaakt over veiligheid, dat was erg prettig.”
“Het doen en niet alleen er over praten.”
“Veel inzichten gekregen na het spelen van situaties.”


13.
Training

Thema
Samenwerking met ouders

Organisatie
Thomas More Academie

Locatie
eigen schoollocatie

Trainer
Joyce Poiesz
Trainingsacteur

Afronding
Bewijs van deelname

Startperiode
Op basis van offerte

Aantal bijeenkomsten

Contacttijd
5-10 uren

Zelfstudie
10-20 uren

Prijs
Op maat

Ik heb een vraag

Vraag informatie aan

Ook interessant