Teamscholingstrajecten

Teamscholingstrajecten
Home » Cursussen » Basistraining Geweldloos Verzet

Basistraining Geweldloos Verzet

Problematisch gedrag in de klas kan vele oorzaken hebben. Soms lijkt niets te werken: een gedragsmatige aanpak leidt tot escalaties en deze kinderen weigeren vaak medewerking aan welke aanpak dan ook.

De training Geweldloos Verzet leert je het negatieve gedrag van het kind te begrenzen zonder dat dit tot escalaties leidt. In deze training leer je vanuit verbindend gezag consequent stelling in te nemen tegen ongewenst gedrag in de klas/school.
 

Doel

Na het volgen van deze training: heb je kennis van de basishouding en uitgangspunten van Geweldloos Verzet;

  • – heb je kennis van de basis voor de-escalerend werken;
  • – kun je op constructieve wijze vormgeven aan je autoriteit;
  • – heb je een belangrijk instrument in handen om te werken aan een goede werkhouding bij de leerlingen en een prettig pedagogisch klimaat in de klas.

 

Doelgroep

Leerkrachten (startend en ervaren), intern begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers.
 

Inhoud

Onderwijsprofessionals leren op constructieve wijze vorm te geven aan hun gezag, waarbij vastberaden verzet (zonder dreigen en straffen) en positieve aanwezigheid (zonder toegeven) worden gecombineerd. De methodiek Geweldloos Verzet kijkt op een wezenlijk andere manier naar gedragsproblemen. Waar andere methoden de focus bij het kind leggen (wat is er met hem/haar aan de hand? Waarom gedraagt hij/zij zich zo? Hoe in te grijpen?) legt Geweldloos Verzet juist de focus op het eigen gedrag en reacties.

De kern van de benadering is gericht op een duidelijke stellingname tegen ongewenst gedrag op een vastberaden maar strikt geweldloze en de-escalerende manier. Niet door te straffen en te belonen maar juist door weer in relatie te komen met het kind, wordt autoriteit vormgegeven.

 12.
Studiedag, Teamtraject

Subdeel
Omgaan met gedrag

Locatie
Op maat

Startdatum
offerte

Organisatie
Koersvast i.o.v. Thomas More Academie

Trainer
Judritza Jasintha

Prijs
offerte

Studiebelastingsuren
5

Afronding
Bewijs van deelnameMeld je aan of vraag hier informatie aan.

Aanmelden voor dit traject

Ook interessant