Teamscholingstrajecten

Teamscholingstrajecten
Home » Cursussen » Controverstiële kwesties in de klas

Controverstiële kwesties in de klas

Verken perspectieven in de school door middel van inspringtheater.

Een school is als een micro-samenleving: leerkrachten, leerlingen en ouders leven er samen en leren er samen. En net als in de maatschappij is er op elke school sprake van onderlinge diversiteit. Die diversiteit biedt ruimte om van elkaar te leren. Maar in sommige situaties kan het juist ook leiden tot onbegrip. Zéker wanneer de kwesties die spelen maatschappelijk controversieel zijn. Wat doe je als leerkracht bijvoorbeeld als er ineens een felle discussie losbarst over Black Lives Matter? Hoe reageer je wanneer de moeder van een leerling ‘haram’ wordt genoemd, omdat zij geen hoofddoek draagt? Het kan als school best een zoektocht zijn om op een goede manier met dit soort vraagstukken om te gaan. En pedagogisch is het een uitdaging om ruimte te houden voor verschillende perspectieven. Om in dialoog met elkaar te blijven, ook wanneer dit niet altijd vanzelf gaat. Dit vraagt van schoolteams dat zij oog hebben voor de verschillende perspectieven die kunnen spelen bij controversiële kwesties. Want als je zicht hebt op de diversiteit aan perspectieven, kun je jouw pedagogisch handelen daarop afstemmen.

In de alledaagse hectiek van het onderwijs, is er weinig tijd om je te verdiepen in alle perspectieven die op het spel staan. Laat staan om daar over in gesprek te gaan met je collega’s. In dit traject wordt hier wel ruimte voor gemaakt, door gebruik te maken van (inspring)theater. We gebruiken daarvoor situaties die zich op school hebben afgespeeld.

Doel
Je leert samen met het team hele bruikbare competenties aan om direct mee aan de slag te gaan:

  • Gesprek voeren over controversiële kwesties en situaties die zich voordoen op school;
  • Concreet ervaren van de verschillende perspectieven die op het spel staan;
  • Pedagogische handelingsmogelijkheden verkennen bij deze situaties;
  • Het voeren van professionele dialoog over de pedagogische rol van de school bij dit soort kwesties.

 

Doelgroep
Alle onderwijsprofessionals in het team

Inhoud
Iedere bijeenkomst start met een pedagogisch gesprek, waarin situaties worden geïnventariseerd die leraren zelf in hun praktijk hebben meegemaakt. Daarna wordt een aantal van die situaties uitgekozen die aan de hand van rollenspellen met elkaar worden uitgespeeld. Wat betekent deze situatie voor verschillende leerlingen, maar ook voor jou als leerkracht?

Bijzonderheden
Dit traject is ook geschikt voor leerkrachten die weinig ervaring of affiniteit hebben met theater als professionaliseringsmiddel.


11.
Cursus

Thema
Wereldwijsheid

Organisatie
Thomas More Academie

Locatie
eigen schoollocatie

Trainer
Peter Boshuizen
Trainingsacteur

Afronding

Startperiode
Op basis van offerte

Aantal bijeenkomsten

Contacttijd
5-10 uren

Zelfstudie

Prijs
Op maat

Ik heb een vraag

Vraag informatie aan

Ook interessant