Teamscholingstrajecten

Teamscholingstrajecten
Home » Cursussen » Wereldwijsheid voor het team

Wereldwijsheid voor het team

Geïnspireerde en betrokken leerlingen door actuele maatschappelijke vraagstukken.

Onze maatschappij verandert in rap tempo. Wij, maar zeker ook onze leerlingen krijgen te maken met veel en snel opeenvolgende maatschappelijke uitdagingen. Het is niet voor niets dat de OESO een grootschalig onderzoek is gestart naar het belang van sociale en emotionele vaardigheden in het onderwijs: zij pleit dat simpele feitenkennis inboet aan waarde. Juist vaardigheden als doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid, punctualiteit, creativiteit, aanpassingsvermogen en empathie zijn belangrijk in een wereld die snel verandert en steeds complexer wordt. Maar hoe geef je de ontwikkeling van die vaardigheden nu een vaste plek in je onderwijs?

Doel

Met een training Wereldwijsheid in je klas bereik je als team het volgende resultaat:

  • Zet maatschappelijke uitdagingen om naar opdrachten voor leerlingen;
  • Verbind vakken met elkaar;
  • Ervaar de meerwaarde van responsief onderwijs en ecologisch intelligent denken;
  • Leer de ontwerpfases in te zetten in je onderwijs;
  • Zet dialogische gespreksvoering in en schep zo de ruimte voor maatschappelijke vraagstukken in je onderwijs;
  • Zie welke vaardigheden leerlingen opdoen door dit type onderwijs;
  • Leer complexe gesprekken te voeren met kinderen;
  • Herken op welke manier taal geïntegreerd is in dit onderwijs en wat de meerwaarde voor de taalontwikkeling is;

 

Doelgroep

Teams die maatschappelijke uitdagingen als startpunt willen gebruiken en integreren in het onderwijs voor hun leerlingen.

Inhoud

Door deze training leer je als team responsief onderwijs vorm te geven. Om onderwijs te geven dat aansluit bij de uitdagingen van de maatschappij. Je leert hoe je kinderen ‘ecologisch intelligent’ kunt laten leren. We maken het onderwijs niet ingewikkelder, maar benutten de actuele vraagstukken in de maatschappij juist. Je leert ze namelijk te integreren in de vakken die je al verzorgt.
Dit type onderwijs bundelt de wereldoriëntatie vakken, begrijpend lezen, taal, rekenen, informatievaardigheden en burgerschap. Waar mogelijk zijn ook de creatieve vakken te integreren. Je werkt vanuit echte uitdagingen in de maatschappij, waar je leerlingen bij betrokken zijn. Samen met hen ontwerp je oplossingen voor deze uitdagingen. Dit levensechte onderwijs is voor jou en je leerlingen een feest!9.
Training

Thema
Wereldwijsheid

Organisatie
Thomas More Academie

Locatie
eigen schoollocatie

Trainer
Erwin Groenenberg

Afronding
Certificaat

Startperiode
Op basis van offerte

Aantal bijeenkomsten

Contacttijd
10-20 uren

Zelfstudie
20-30 uren

Prijs
Op maat

Ik heb een vraag

Vraag informatie aan

Ook interessant