Teamscholingstrajecten

Teamscholingstrajecten
Home » Cursussen » Teamtraining Wereldwijsheid in je klas

Teamtraining Wereldwijsheid in je klas

Voor teams die hun leerlingen willen laten leren over en via actuele maatschappelijke vraagstukken.

Onze maatschappij verandert in rap tempo. Wij, maar zeker onze leerlingen, krijgen te maken met veel en snel opeenvolgende maatschappelijke uitdagingen. Het is niet voor niets dat de OESO een grootschalig onderzoek is gestart naar het belang van sociale en emotionele vaardigheden in het onderwijs: zij pleit dat simpele feitenkennis inboet aan waarde. Juist vaardigheden als doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid, punctualiteit, creativiteit, aanpassingsvermogen en empathie zijn belangrijk in een wereld die snel verandert en steeds complexer wordt. Alleen kennisoverdracht is niet toereikend. Maar hoe ga je hier nu mee om in de klas?

Doel

  • Je leert maatschappelijke uitdagingen om te zetten naar opdrachten voor leerlingen;
  • Je leert hoe je vakken met elkaar verbindt;
  • Je ervaart de meerwaarde van responsief onderwijs en ecologisch intelligent denken;
  • Je leert de ontwerpfases inzetten in je onderwijs;
  • Je leert dialogische gespreksvoering in te zetten en zo ruimte te scheppen voor het gesprek over maatschappelijke vraagstukken;
  • Je ziet welke vaardigheden leerlingen opdoen door dit type onderwijs;
  • Je leert complexe gesprekken met kinderen te voeren;
  • Je leert op welke manier taal geïntegreerd is in dit onderwijs en wat de meerwaarde voor de taalontwikkeling is.

 

Doelgroep

Teams die hun wereldoriëntatie vakken, begrijpend lezen, informatievaardigheden, taal, rekenen en burgerschap willen leren integreren met maatschappelijke uitdagingen als startpunt in het leren van leerlingen.
 

Inhoud

Door deze training leer je als team responsief onderwijs vorm te geven (aansluitend bij de uitdagingen van de maatschappij) en je leert hoe je kinderen ‘ecologisch intelligent’ kunt laten leren. Dit is niet opnieuw een oproep om het onderwijs ingewikkelder te maken. De uitdaging in deze training ligt in het benutten van de actuele vraagstukken in de maatschappij, deze te integreren in de vakken die we al verzorgen.

Dit type onderwijs bundelt de wereldoriëntatie vakken, begrijpend lezen, taal, rekenen, informatievaardigheden, burgerschap en waar mogelijk zijn ook de creatieve vakken te integreren. Je werkt vanuit uitdagingen in de maatschappij. Echte uitdagingen waarbij leerlingen betrokken zijn. Samen met je leerlingen ontwerp je oplossingen voor de uitdagingen. Je gaat voor zo levensecht mogelijk onderwijs waardoor je leerlingen betrokken en geïnspireerd zijn. Dit onderwijs is voor jou en je leerlingen een feest!9.
Studiedag, Teamtraject

Subdeel
Wereldwijsheid

Locatie
Op maat

Startdatum
offerte

Organisatie
Thomas More Academie

Trainer
Erwin Groenenberg
Divers

Prijs
offerte

Studiebelastingsuren
22

Afronding
Ontworpen activiteitenMeld je aan of vraag hier informatie aan.

Aanmelden voor dit traject

Ook interessant