Teamscholingstrajecten

Teamscholingstrajecten
Home » Cursussen » Onderzoekend en ontwerpend leren voor teams

Onderzoekend en ontwerpend leren voor teams

In het onderwijs is vandaag de dag weinig plaats voor verwondering van leerlingen en leerkrachten. Terwijl juist de ruimte voor verwondering spontane leerprocessen in gang zet. Het stimuleert de onderzoeks- en ontwerpvaardigheden die kinderen nodig hebben om voorbereid te zijn op de maatschappij van de nabije toekomst. Niet voor niets noemen we dit de 21ste eeuwse vaardigheden.

Laat als team je leerlingen groeien in het leren denken! Introduceer samen meer onderzoekend en ontwerpend leren in het onderwijsprogramma.

Doel
Samen met je collega’s ga je tijdens deze training actief aan de slag met de volgende doelen:

  • Vorm het onderwijs in de school om tot onderzoekende en ontwerpende leeractiviteiten;
  • Schep steeds opnieuw ruimte voor verwondering van jezelf en je leerlingen;
  • Leer de kracht kennen van zwijgen, om je leerlingen zo zelf te laten denken;
  • Help leerlingen verder door het stellen van de juiste vragen;
  • Stimuleer creatief denken en handelen bij je leerlingen door middel van verschillende werkvormen.

 

Doelgroep

Alle onderwijsprofessionals in het team

Inhoud

Vanuit verwondering ontstaan voortdurend nieuwe vragen en ontwikkelen problemen zich tot een oplossing. Tijdens deze training leren we de vaardigheden aan die nodig zijn om ruimte te scheppen voor verwondering. Voor je leerlingen, maar ook voor jezelf. Want om goede lessen te geven in onderzoekend en ontwerpend leren, is verwonderen de basisvoorwaarde.

Daarom trainen we je hoe en welke vragen kunnen bijdragen aan het leerproces. Hoe je leerlingen weer eigenaar maakt van hun eigen leerproces en op welke manier je het denken stimuleert. Hierbij worden werkvormen ingezet om het creatief denken en handelen te stimuleren. We oefenen verschillende technieken met het team, waardoor je na de training direct aan de slag kunt met onderzoekend en ontwerpend leren in je eigen groep.8.
Training

Thema
Wereldwijsheid

Organisatie
Thomas More Academie

Locatie
eigen schoollocatie

Trainer
Erwin Groenenberg

Afronding
Certificaat

Startperiode
Op basis van offerte

Aantal bijeenkomsten

Contacttijd
10-20 uren

Zelfstudie
20-30 uren

Prijs
€ 4.500,-

Ik heb een vraag

Vraag informatie aan

Ook interessant