Leiderschap en schoolontwikkeling

Teamscholingstrajecten
Home » Cursussen » Procesbegeleiding voor teams die gaan werken met een skillslab

Procesbegeleiding voor teams die gaan werken met een skillslab

Technologie ontwikkelt zich razendsnel en de maatschappij en economie veranderen in rap tempo mee. Ook de vraag naar technische vaardigheden neemt drastisch toe in vrijwel alle beroepen. Hoe bereid je je leerlingen hier op voor? En hoe maak je het leren over technologie uitdagend voor hen en jezelf?
Technologie biedt vele kansen voor uitdagend onderwijs. Dit komt door de inzet van nieuwe leertheorieën, maar ook door de vele prikkelende (digitale) leermiddelen. Als kinderen worden verleid om te onderzoeken, ontwerpen en uit te proberen, zorgt technologie voor een verdiepende leerervaring. Het is dan ook belangrijk om een inspirerende leeromgeving te creëren, in de vorm van zogenaamde Skillslabs!

Verschillende scholen hebben de ambitie om een Skillslab op te richten, waar leerkrachten en leerlingen op een uitdagende manier kennismaken met (nieuwe) technologieën en ermee experimenteren. Succesvol leren werken met een Skillslab vergt nieuwe inzichten, kennis en een specifieke mindset. Dit proces is een expeditie en geen georganiseerde wandeltocht. Onze procesbegeleiders helpen jullie team op weg bij het ontwikkelen van en werken met een eigen Skillslab. Bovendien creëren we samen draagvlak voor deze vernieuwende onderwijsvorm met behulp van professionele leergemeenschappen. Parallel aan deze ontwikkeling trekken we in en vanuit het Innovatielab op Thomas More Hogeschool met elkaar op.

 

Doel

Samen met één of meerdere procesbegeleiders gaan we concreet met jullie team aan het werk:

  • We stellen een Innovatieplan op en werken deze uit in de praktijk;
  • Er wordt een Skillslab ontwikkeld in de school, waar leerkrachten en kinderen aan de slag kunnen;
  • De visie op het onderwijsproces wordt hierbij als uitgangspunt genomen;
  • We leren nieuwe kennis, vaardigheden en de juiste mindset aan om het Skillslab succesvol te kunnen gebruiken.
  • Waar mogelijk integreren we kerndoelen van verschillende vakken in de leerdoelen van het Skillslab.
  • Dankzij het bijdragen aan professionele leergemeenschappen vergroten we het draagvlak voor Skillslabs op een actieve manier.

 

Doelgroep
Schoolteams die willen gaan werken met een Skillslab.

Inhoud
Bij de ontwikkeling van een Skillslab bij jou op school doorlopen we verschillende fases. We starten met een nulmeting. Van daaruit inventariseren we de primaire en secundaire onderwijsprocessen, de huidige situatie en de ambities binnen het team. Op basis daarvan ontwerpen we samen een Innovatieplan. In het Innovatieplan staan de doelstellingen helder en projectmatig geformuleerd. Ook schenken we in het plan aandacht aan onderwerpen als borging, klassenmanagement en coaching.
Vervolgens gaat jullie team aan de slag en doorlopen jullie een continuerende cyclus: de stappen uit het Innovatieplan worden uitgevoerd en geëvalueerd om te evolueren.

We stellen op schoolniveau een werkgroep Skillslab samen. Deze werkgroep zorgt binnen jullie team voor draagvlak, leiderschap en expertise. Hierbij werken we volgens de principes van een professionele leergemeenschap. De werkgroep Skillslab richt zich op onderwijsontwikkeling én organisatie.
Op bestuurlijk niveau stellen we ook een Innovatiekring Skillslab samen. Deze professionele leergemeenschap bestaat uit de coördinatoren van alle Skillslabs op de scholen. De Innovatiekring heeft een resultaatgericht karakter. Bij het delen van uitdagingen die we in de Skillslab-praktijk tegenkomen, maken we daarom direct gebruik van ieders expertise.7.
Training

Thema
Innovatie

Organisatie
Thomas More Academie

Locatie
eigen schoollocatie

Trainer
Lennard de Roo
Bram Aerns
Divers

Afronding
n.v.t

Startperiode
Op basis van offerte

Aantal bijeenkomsten

Contacttijd

Zelfstudie

Prijs
Op maat

Ik heb een vraag

Vraag informatie aan

Ook interessant