Leiderschap en schoolontwikkeling

Teamscholingstrajecten
Home » Cursussen » Coachend leidinggeven voor middenkader

Coachend leidinggeven voor middenkader

Als coachend leidinggevende maak je het verschil! Werk als leidinggevende aan duurzame relaties door een coachende houding. Jij staat in deze cursus als persoon centraal. Je persoonlijk levensverhaal en kijk op leidinggeven worden verkend.

Zo leer je hoe dit invloed heeft op de mensen waar je mee werkt en hoe dit zich verhoudt tot hun levensverhaal. De deelnemers coachen elkaar op bovenstaande thema’s. Eigenaarschap is een leidend begrip tijdens deze cursus, zowel voor de deelnemers zelf als voor de mensen waar zij mee werken.

Doel

 • Inhoudelijke doelen;
 • Kennis van leiderschapsstijlen en herkent de eigen leiderschapsstijl in relatie tot de cultuur van de school;
 • Putten uit een theoretisch kader over coaching in relatie tot leidinggeven;
 • Verschillen tussen mensen herkennen en duiden op basis van de dynamiek;
 • Kennis van de ethische aspecten die bij coachend leidinggeven een rol spelen;
 • Vaardigheidsdoelen;
 • Verschillende manieren van communicatie bij anderen herkennen en begrijpen;
 • Op basis van de gewenste stijl van leidinggeven gefundeerde keuzes maken voor interventies met medewerkers;
 • Reflectieve doelen.
 • Zicht op je persoonlijke mentale model van leiding geven en aansluiten bij mentale modellen van anderen;
 • Zelfkennis, inzicht en bewustzijn t.a.v. persoonlijk functioneren als leidinggevende en d.m.v. zelfreflectie attitude en vaardigheden onder de loep nemen en bijsturen.

 

Doelgroep

Leidinggevenden uit het middenkader, IB-ers, bouwcoördinatoren, leerjaarcoördinatoren.

Inhoud

In deze cursus ontwikkel je een theoretisch en methodisch repertoire voor coachen en leidinggeven dat je kunt gebruiken in je dagelijks werk in de school. Er wordt aandacht besteed aan gespreksvoering (techniek en modellen). Filmbeelden van gesprekken ingebracht door de deelnemers, vormen een vast onderdeel tijdens elke bijeenkomst. Een workshop Human Dynamics maakt deel uit van de cursus.

Lesdata

11-03-2021 09:00-12:00
25-03-2021 09:00-12:00
08-04-2021 09:00-12:00
22-04-2021 15:30-18:30 (ws human dyn)
20-05-2021 09:00-12:00
27-05-2021 09:00-12:005.
Cursus

Subdeel
Teamkracht

Locatie
Thomas More Hogeschool

Startdatum
11-03-2021

Organisatie
Thomas More Academie

Trainer
Joyce Poiesz

Prijs
€ 850 per deelnemer

Studiebelastingsuren
36

Afronding
CertificaatMeld je aan of vraag hier informatie aan.

Aanmelden voor dit traject

Ook interessant