Teams in ontwikkeling en maatwerk

Teamscholingstrajecten
Home » Cursussen » Teamscholing op maat

Teamscholing op maat

Vrijwel alle trajecten in ons aanbod voor open inschrijving kunnen ook ingezet worden als scholingstraject voor het hele team. Wanneer een scholingstraject mooi aansluit bij de school-ontwikkelplannen en een scholingsbehoefte van meerdere collega’s, kan teamscholing voordelen bieden.

Als je samen leert, kun je vervolgens gezamenlijk aan de slag met de doorvertaling in de eigen praktijk, waarbij coaching on the job tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast is het bij twaalf of meer deelnemers vaak financieel voordeliger om de scholing in te kopen.

We bieden drie soorten teamscholing aan:

 1. Teamstudiedagen: eendaagse trainingen
 2. Samen studiedagen voorbereiden inclusief inhoudelijke opzet en ontwerp, zelfstandige uitvoering.
 3. Teamscholingstrajecten: meerdere trainingen verspreid over een aantal dagen

Een aantal thema’s van trajecten die we hebben mogen verzorgen in de afgelopen jaren:

 • Ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid;
 • Communiceren met ouders (met trainersacteur);
 • Combinatietraject Eigenaarschap versterken bij kinderen en Leren zichtbaar maken – inspiratieworkshop;
 • Samen woorden geven aan een collectieve ambitie en kindbelofte;
 • Inzicht krijgen in wat een professionele cultuur is en in de vraagstukken in het team, zodat je weet welke expertise in het team aanwezig is en deze gericht inzet;
 • Vanuit positief psychologische grondslag werken aan Kindkracht;
 • Gelijke onderwijskansen door te werken vanuit hoge verwachtingen en ontwikkeling van een Growth mindset;
 • Burgerschapsontwikkeling door te werken aan vrije ruimte en dialoog;
 • Maatschappelijk controversiële thema’s in de klas:
  Moeilijke thema’s niet uit de weg gaan, maar het gesprek aan durven gaan met de kinderen;
 • Inspiratieworkshop Onderzoekend en ontwerpend leren (verwondering, nieuwsgierige leerlingen door middel van
  vragen, creatief denken);
 • Inspiratielezing Mindfulness; vaag, of toch niet?
 • ICT training voor het gehele team

 

Wanneer je wensen of leervragen hebt die niet in het aanbod worden behandeld, bel of mail ons. Samen verkennen we de mogelijkheden en formuleren we een passend aanbod voor jouw team.

Thomas More Academie beschikt over een groot netwerk met tal van expertises. We werken bovendien samen met tal van organisaties en zelfstandigen. We hebben veel ervaring in het samenbrengen van de gewenste expertises en het betrekken van de eigen expertise binnen de school/het bestuur.

Wij hebben ook ervaring met het (in co-creatie) aanbieden van trajecten op maat voor bestuursacademies.2.
Studiedag, Teamtraject

Subdeel
Teamkracht

Locatie

Startdatum
offerte

Organisatie

Trainer
Divers

Prijs
offerte

Studiebelastingsuren
obv aanvraag

Afronding
OfferteMeld je aan of vraag hier informatie aan.

Aanmelden voor dit traject

Ook interessant