Teams in ontwikkeling en maatwerk

Teamscholingstrajecten
Home » Cursussen » Teamkracht: vergroot impact op verbeterprocessen in de school

Teamkracht: vergroot impact op verbeterprocessen in de school

Richt je op de kracht van het gehele team in de schoolorganisatie! Bouw vanuit persoonlijke en collectieve waarden, visie en ambitie met elkaar aan professionele leerteams binnen de organisatie. Duurzame schoolontwikkeling begint bij duurzaam en gedeeld leiderschap in de school.


Doel

Door te werken aan Teamkracht bereik je de volgende doelen:

 • Integreren van betekenisvolle verbetering in de huidige schoolsituatie;
 • Bouwen aan lerende teams vanuit de waarderende methodiek gericht op de ontwikkelbehoeften van de teams;
 • Op waarde schatten en versterken van professionele identiteit;
 • Zicht krijgen op waarden, visie en collectieve ambities;
 • Versterken van kwaliteiten, samenwerking en draagvlak;
 • Samen verantwoordelijk delen voor het verbeteren van kwaliteit en leeropbrengsten;
 • Eerste kennismaking met teamcoachvaardigheden en teaminterventies.


Doelgroep

Onderwijsprofessionals in het basisonderwijs en het VO die zich als team willen bekwamen of leidinggevenden die zich willen bekwamen in duurzame verbetertrajecten.

Inhoud
Je kunt aan jullie ontwikkelvraagstukken werken met het hele team of met een deel daarvan; een werkgroep. Collega’s worden dan van binnenuit begeleid om met het team te werken aan ontwikkelvraagstukken.
Je leert de ontwikkelvragen gezamenlijk goed te onderzoeken vanuit collectieve overtuigingen. Daarbij worden informatiebronnen benut en meerdere perspectieven verkend. Hierdoor kan een specifiek vraagstuk gezamenlijk op waarde worden geschat en kunnen de nieuwe inzichten worden geïntegreerd in de schoolorganisatie.

Het proces is al een uitdagende ontwikkeling op zich door de afstemming en samenwerking, het creëren van draakvlak en het werken aan kwaliteit. We werken met elkaar vanuit de waarderende methodiek ‘Appreciative Inguiry’, Theorie U, professionele identiteit en kernreflectie. De collega’s die het team begeleiden doen ook veel zelfinzicht op door te werken aan teamcoachvaardigheden en teaminterventies.

Enkele voorbeelden van eerdere trajecten:

 • Bouwen aan teamspirit: een veerkrachtig en samenwerkend team;
 • Versterkende gedragsvaardigheden vanuit teamwaarden;
 • Betekenisvol onderwijs creëren vanuit een collectieve visie en ambitie;
 • Bouwen aan een verbetercultuur;
 • Anders organiseren van onderwijs;
 • Van toetscultuur naar feedbackcultuur: groeien naar formatief assessment, evalueren om van te leren;
 • Versterken van expertgroepen;
 • Teambased teaching, onderwijs verzorgen in units;
 • IKC procesbegeleiding en schoolontwikkeling;
 • Post-hbo opleiding Teacher Leadership (zie trajectnummer 18) in eigen onderwijspraktijk, waarbij de gewenste verbetering/verandering in de school centraal staat.

 

Bijzonderheden
Thomas More Academie beschikt over een groot netwerk van experts. We werken bovendien samen met tal van organisaties en zelfstandigen. We hebben veel ervaring in het samenbrengen van de gewenste expertises. Dit doen we op maat en op basis van de actuele behoefte van de school. Deze behoefte wordt vooraf verkend. Tijdens het traject zelf komen we vaak ook weer nieuwe vragen en wensen op het spoor.


WAARDERING

“Ik had nooit gedacht dat dit team met en van elkaar zou willen leren”
“We hebben goed leren kijken naar teamprocessen en er zelf inhoudelijk uitblijven”
“Wow, wat is dit pittig en wat leer ik veel, ook over mezelf”
“Ik merk dat ik mezelf meer gesteund voel nu ik samen met mijn collega’s aan eigen doelen kan werken”1.
Training

Thema
Teamkracht

Organisatie
Thomas More Academie

Locatie
Eigen schoollocatie

Trainer
Joyce Poiesz
Erik van Kerkhoff

Afronding
n.v.t

Startperiode
Op basis van offerte

Aantal bijeenkomsten

Contacttijd

Zelfstudie

Prijs
Op maat

Ik heb een vraag

Vraag informatie aan

Ook interessant