Teams in ontwikkeling en maatwerk

Teamscholingstrajecten
Home » Cursussen » Teamkracht, een beproefde aanpak!

Teamkracht, een beproefde aanpak!

Ga op zoek naar de kracht van jullie team en zet deze  in om samen duurzaam te verbeteren en de professionele leergemeenschap te versterken.

Je ontdekt hoe je samen met collega’s kunt bouwen aan een lerend teamklimaat. We onderzoeken hoe kwalitatief goed onderwijs er uit ziet in de breedte van de drie domeinen: Kwalificatie, Socialisatie en Persoonsvorming (Biesta).

Je verkent zelf wat voor jullie team en voor jullie school nodig is. Van daaruit maken we keuzes voor de inhoud van een flexibel teamtraject waarin samen leren, experimenteren, evalueren en verantwoorden een zichtbare plaats krijgen. Samen creëren we een basis waarin we elkaar en de kwaliteiten van de school versterken.
 

Doelen

 • op waarde schatten en zichtbaar maken van de professionele identiteit van het team;
 • visie en collectieve ambities zichtbaar maken, inclusief kindbelofte;
 • versterken van kwaliteiten, samenwerking en veiligheid;
 • samen verantwoordelijkheid nemen voor het verbeteren van kwaliteit en leeropbrengsten.
 • teambased learning, vanuit de kwaliteiten van de school, gericht op de ontwikkelbehoeften van de school/het team

 

Doelgroep

Teamkracht is bedoeld en geschikt voor onderwijs professionals in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs die zich als sterk team willen ontwikkelen. Het traject kan worden vormgegeven voor het gehele team, voor deelteams of voor specifieke werk-/pilot groepen die verandering/innovatie in de school willen inbrengen.
 

Voorbeeld trajecten

 • Bouwen aan teamspirit: veilig en samenwerkend team;
 • Werken vanuit teamwaarden;
 • Slimmere werkprocessen;
 • Anders planmatig handelen en ‘evalueren om te leren’;
 • Vanuit een collectieve visie en ambitie, boeiend en betekenisvol onderwijs creëren;
 • Bouwen aan een verbetercultuur;
 • Van toetscultuur naar feedbackcultuur: groeien richting formatief assessment, evalueren om van te leren;
 • Teambased teaching, als team vanuit een gedeelde visie en aanpak onderwijs verzorgen in units;
 • IKC procesbegeleiding, IKC schoolontwikkeling werken vanuit een collectieve visie en ambitie;
 • Post-hbo Upgrade traject (zie trajectnummer 16) in eigen onderwijspraktijk, waarbij de gewenste verbetering/ verandering in de school centraal staat, specialisten (in opleiding) leren in de eigen praktijk leiding te geven aan schoolontwikkeling op een gekozen specialisatie thema en nemen parallel aan het teamtraject deel aan onderdelen van het Upgrade programma. Zij sluiten het traject af met een meesterstuk (assessment Upgrade traject) en ronden het traject hiermee af met een Post-hbo diploma. Zij kunnen het geleerde zo meteen in de praktijk uitvoeren en worden hierbij on the job gecoacht.


1.
Studiedag, Teamtraject

Subdeel
Teamkracht

Locatie
Op maat

Startdatum
offerte

Organisatie
Thomas More Academie

Trainer
Joyce Poiesz
Judith van Wijngaarden
Divers

Prijs
offerte

Studiebelastingsuren
obv aanvraag

Afronding
OfferteMeld je aan of vraag hier informatie aan.

Aanmelden voor dit traject

WAARDERING

“Het geeft zoveel meer inzicht waar we met elkaar naartoe aan het werken zijn en wat we ECHT belangrijk vinden aan het verzorgen van goed onderwijs ”
“De procesbegeleiding zorgt voor verdieping, verbreding en het bouwen aan nieuwe kennis”
“Het is goed om te merken dat we meer als team zijn gaan handelen vanuit onze waarden”

Ook interessant